GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Bygg attraktivitet som bostadsort

De nya jobben tillkommer främst i Malmö. Men för mindre skånska kommuner går det ändå att växa – som bostadsplats. Gör det med förstånd bara.
Ledare • Publicerad 10 februari 2021 • Uppdaterad 10 februari 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Bäst att bo?
Bäst att bo?
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Den skånska arbetsmarknaden är i hög grad beroende av Malmö. 2011 stod Malmö för 28, 8 procent av de skånska arbetstillfällena. 2019 var det 30,7 procent. Som jämförelse stod Ystad för 2,3 procent av de skånska arbetstillfällena 2011, en andel som hade minskat något till 2,2 procent 2019. Trelleborg hade 2,6 procent av de skånska arbetstillfällena 2011 och 2,3 procent 2019. (Intelligence watch, Skånes ekonomi, februari 2021)

Det kan synas vara en paradox att Malmö har så står andel och tillväxt av arbetstillfällena då staden lider av stor arbetslöshet (16 procent, december 2020). Men bakom det säljer sig en påfallande stor segregation. Som påpekades i onsdagens ledare skiljer sig arbetslösheten i extremt hög grad mellan olika grupper, beroende på hur etablerad man är i Sverige. Malmö har en mycket stor andel människor födda utanför Sverige och Europa, en grupp där arbetslösheten är 37 procent (dec 2020).

För Skåne har detta betydelse på flera sätt. Som också Intellegence Watch och Ystads Allehanda uppmärksammat tidigare är tillväxt av jobb en sak och tillväxt i form av antal boende i kommunen som har arbete en annan. Här är det tydligt att de mindre kommunerna attraherar många av dem som är etablerade i Sverige och har jobb. Skånes 23 minsta kommuner växer som grupp lika mycket i antal invånare med sysselsättning som Skåne i stort. Som rapporten konstaterar: ”Det går utmärkt att växa hållbart som attraktiv boendekommun.” Ett särfall pekas dock ut: ”Undantaget var Simrishamn som avvek genom att ha negativ tillväxt med 0,10 procent per år. En tolkning är att Simrishamn varken har ett eget näringsliv i tillväxt eller ligger tillräckligt nära ett annat näringslivscenter för att attrahera arbetskraften såsom bostadskommun.”

Simrishamn är sitt eget på flera sätt, en turistkommun med en dragning till äldre människor som gör sommarboendet permanent eller vill bort från storstaden. Det måste också finnas utrymme för sådana platser. Det viktiga är att kommunen förmår leverera den standard på offentlig service som krävs för att också behålla och dra till sig den kategori av yngre människor som föredrar det småskaliga framför storstadslivet. Att överge själen och försöka vara något annat än man är sällan lyckat, vilket också på sitt sätt kan översättas till landsbygds- och småstadskommunen. Det särpräglade har ett värde i sig.

Befolkningstillväxt är inget givet mål. Förknippat med befolkningstillväxt är kostnader för skolor, äldrevård, sociala insatser och kommunal service som ser olika ut beroende på vilka människor som flyttar in. Att bygga stort, snabbt och fort riskerar att rasera förutsättningarna för en välfungerande kommun.

Attraktiva fysiska miljöer, trygghet på gator och torg, lugna och bra skolor, välfungerande föreningar inom kultur och idrott, drar till sig människor som är etablerade på arbetsmarknaden med bra inkomster. De drar i sin tur till sig likasinnade. Goda förbindelser med storstaden lär även i den digitaliserade världen vara en fördel. Med det kommer också så småningom nya företag att etablera sig, om än inte i samma takt som i den större staden.

Ha inte så bråttom, värdera det som finns och väx utifrån förutsättningarna. Ungefär så låter ett lämpligt recept för Malmös skånska småsyskon.

Läs mer