Annons
Ledare

Brottsbekämpning handlar om mer än kameror

Varför skjuter unga män varandra? 2017 blev det blodigaste året någonsin sett till antalet skjutningar.
Publicerad 4 januari 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Den grova kriminaliteten sprider sig.
Den grova kriminaliteten sprider sig.Foto: Johan Nilsson/TT

Varför skjuter unga män varandra? 2017 blev det blodigaste året någonsin sett till antalet skjutningar. Nytt för i år är också att den grova gängkriminaliteten inte längre enbart centreras till storstadsområdena. Uppgörelser mellan rivaliserande gäng är ett ökande problem även i städer som Västerås och Uppsala.

Varför unga män väljer bort ett hederligt liv och i stället väljer en kriminell bana har flera orsaker. Att polisen inte klarar av att tackla den nya brottsligheten är givetvis en förklaring till att våldet kan eskalera. På Expressens debattsida skriver Carin Götblad, regionpolischef i region Mitt, att polismyndigheten inte är anpassad efter den ökade brottsligheten. Hon välkomnar straffskärpningarna kring skjutvapen och en ökad möjlighet att kameraövervaka särskilt kriminella platser. Samtidigt, och detta är fjolårets kanske mest upprepade fras, behöver polisen mer resurser.

Annons

Men brott är också en social fråga. I artikeln beskriver Götblad hur poliser i landet stöter på hela familjer där så gott som alla män är kriminella.

Brottslighet går i arv, eftersom de normer och ideal som präglar barns uppväxt har stor påverkan. Gängkriminella har ofta utrikes bakgrund, är uppvuxna i utanförskapsområden och har föräldrar som inte arbetar. Våld i hemmet är vanligt förekommande.

För att vända trenden behövs både ökade polisiära insatser, strängare lagar kring vapenbrott, ökad kontroll över gränserna för att minska smugglingen av vapen, men också sociala åtgärder. Gängkriminaliteten är i stor utsträckning ett resultat av en misslyckad integration. Den som inte upplever sig vara en del av det övriga samhället får lägre respekt för dess auktoriteter, som lärare och polis. Om man därtill lever i en miljö där kriminalitet ses som ett naturligt val och där arbete och studier inte premieras är valet mellan att börja langa droger och tjäna snabba pengar, och att söka sig till en utbildning eller gå till Arbetsförmedlingen tyvärr inte självklart.

I dagarna har polisen i Stockholm meddelat att man vill ha tio gånger så många kameror för att övervaka offentliga platser i utanförskapsområden. Att övervaka kan vara ett sätt att klara upp brott. För att motverka att unga rekryteras till kriminella miljöer behövs dock långsiktiga insatser av social karaktär, som främjar sammanhållning, ökar förtroendet för myndigheter och goda värderingar.

Karin Pihl
Annons
Annons
Annons
Annons