Ledare

Brandin: Segla efter vinden eller ro utan åror

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Förvaltningarna får hålla ställningarna när politiken svajar.

Chefsflykt från Trelleborgs kommun. Stadsarkitekten, kommunjuristen, skolchefen, chefer för arbetsmarknaden är några av dem som slutat på kort tid. I Simrishamn har det länge varit turbulens inom bygg- och teknikförvaltningarna. I Sjöbo är det arbetsmiljöproblem på bygglovenheten. I Skurup slutar två nyckelpersoner på kansliet efter kort tid, den ena återvänder till Ystad. Det finns fler exempel.

Det är ofta utvecklande för individen att byta arbetsplats. För kommunen kan det vara besvärligt, man tappar styrfart, det tar tid med nyrekrytering. I mindre kommuner är personalen mer beroende av politiken och det kan vara mer eller mindre ”svårjobbat”.

Det är stor skillnad mellan att arbeta i offentlig tjänst och i det privata näringslivet, där det yttersta syftet är att tjäna pengar. I offentlig tjänst är man allmänhetens tjänare. Att lösa och verka för samhällets gemensamma behov är komplext. Kommunal verksamhet spänner över allt från sopor till gator, från skola till hemtjänst, man ska ha stenkoll på befolkningsförändringar så det finns plats i förskolan till alla nya ettåringar, fjärrvärme och el får inte fallera.

Det är roligt och viktigt att arbeta i en kommun. Men att navigera mellan oroliga och klämda politiker och ibland argsinta kommuninvånare kan vara motigt. Cheferna ska inte bara administrera utan driva verksamheten framåt på ett positivt och fruktbart sätt. Det kan ha sina sidor. Politiken är nyckfull och oförutsägbar. När det inte finns någon majoritet, som i många kommuner idag, kan order och kontraorder komma mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Direktiv och inriktning för verksamheten ändras som när en segelbåt gör ett slag, dvs byter riktning efter vinden. Det finns lagreglerad verksamhet, bygglov, miljökrav och social omsorg, men det blir gärna politik av alla möjliga och omöjliga frågor. Ska skolbespisningen ha smör eller margarin, vilka kurvradier ska infarten till hamnen ha, ska ändå inte ammoniumnitrat få lagras i hamnområdet trots förbud? Det är exempel på frågor som politiken lägger sig i.

I Tomelilla kom precis ett förslag från kommunstyrelsens ordförande att ”annullera ett antal ”overkställbara” beslut från tidigare år”!

När politiken svajar i opinionsblåsten är förvaltningen samhällets ryggrad. Verksamheten måste fortgå. Så var det i Belgien, som var utan regering under flera år, liksom Italien som haft långa perioder utan regering. Expeditionsregeringar sköter det dagliga, men några nyheter kan inte genomföras. Kommunal personal med chefer ska följa politiska beslut. Utan politisk ledning blir det stiltje. Då måste ändå samspelet mellan politiker och personal fungera, och kompetens, kunskap och omdöme får ro skutan i land.