Annons
Ledare

Bo Pellnäs: Bo Pellnäs: Våra finska åtaganden

Effektivt bistånd? Skicka fredsbevarande trupper till Finland.
Bo Pellnäs
Publicerad 20 februari 2020
Bo Pellnäs
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bo Pellnäs
Bo Pellnäs

Det finns ett förslag att ge regeringen rätt att sända militär till Finland utan riksdagens godkännande. Förutsättningen är att Finland inte är utsatt för ett väpnat angrepp. Förvånade röster har konstaterat att det kan bli aktuellt att skicka värnpliktiga med stöd av pliktlagarna. Förvåningen är förvånande, eftersom den armé vi återskapar blir liten men ändå till huvuddelen bemannad med värnpliktiga. Den tid som inneliggande åldersklass kan utnyttjas blir kort. Soldaterna måste ha fått en sådan utbildning att det blir trovärdigt att sända iväg dem. Men en avslutande förbandsträning kan naturligtvis även bedrivas i Finland.

Det finns andra arméalternativ att överväga. Man kan ålägga färdigutbildade förband en beredskapstjänstgöring. Den kan göras lång om läget kräver. Det blir ändå inga härmassor som kan skickas iväg. När armén börjar bli färdigorganiserad är det möjligt att med ett repövningssystem kalla in och sända över större förband, men även då för kortvariga insatser.

Annons

Den armé vi skall organisera blir fortfarande för liten för att styrkemässigt spela någon större roll i Finland, men också så liten att vi i ett skarpt läge behöver varje man här hemma. Vill man ha svenska arméförband i Finland vore det därför en radikal lösning att på årlig basis rekrytera och organisera en mekaniserad ”fredsbataljon” till Finland. När dess avtalstid går ut krigsplaceras hela bataljonen i en av brigaderna. Efter nio år har vi då tre brigader med välövade elitförband. För att detta skall fungera måste vi först ha en tillräckligt stor och utbildad personalstock i rätt ålder. Kostnader för rekrytering och löner blir höga. Är man fräck kan man påstå att de bör betalas ur biståndsbudgeten. En mer fredsbevarande och mindre korrumperad insats hittar UD aldrig att finansiera!

Men när flygvapnet växer till är det här de bästa förstärkningsresurserna finns, och de kan vidmakthållas över lång tid med ett roteringssystem. Marinen har, trots sin framtida litenhet, en stor flexibilitet i var man väljer att öva och basera.

Svensk militär i Finland blir av stor symbolisk betydelse och får politiska konsekvenser. Även om vi bedriver verksamheten regelbundet kommer den politiska dimensionen att bli skarpt tydlig om vi hamnar i en säkerhetspolitiskt spänd situation, för att inte tala om väpnade gränsintermezzon. En svensk regering tvingas då välja – stanna eller skamlöst överge.

Som läget ter sig idag är jag ändå starkt positiv till samarbetet med Finland. Den militärtekniska utvecklingen gör det omöjligt för alla nordiska länder att stå utanför ett stormaktskrig på Nordkalotten eller i Östersjön, som strategiskt och operativt inte heller kan separeras. Men kanske borde vi ändå först få lusläsa den slutliga texten innan vi fråntar riksdagen beslutet om den militära närvaron i Finland.

Bo Pellnäs

Annons
Annons
Annons
Annons