Annons
Ledare

Bo Pellnäs: Bo Pellnäs: Balternas säkerhet är vår

För de baltiska staterna, som så nyligen återvunnit sin frihet, måstet Trumps möte med Putin i Helsingfors ha blivit en mardröm.
Bo Pellnäs
Gästkrönika • Publicerad 25 juli 2018
Bo Pellnäs
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Pablo Martinez Monsivais

Vad var det som avhandlades på tu man hand mellan de båda ledarna? Vilka utfästelser kunde den erfarne maktspelaren Putin ha fått av den orutinerade och publicitetsjagande Donald Trump? Under den efterföljande presskonferensen föreföll Putin att ha den amerikanske presidenten helt i sin hand. Allt det Trump yttrade kunde ha varit uppläst från ett manuskript kommet direkt ur Putins händer.

De baltiska staternas framtida säkerhet, deras oberoende och frihet är beroende av Natos förmåga och vilja att försvara dem. Många balter tänkte säkert på Molotov- Ribbentroppakten, som gav Stalin grönt ljus att anfalla och annektera deras länder. Så länge vi inte vet vad som avhandlades i det slutna rummet med bara tolkar närvarande är det en befogad oro att man nu överges av den amerikanske presidenten. Dennes angrepp på de europeiska demokratiernas ledare, inte minst Tysklands förbundskansler, hans tal om Nato som en obsolet organisation och till och med att EU är en fiende till USA, river sönder 70 år av samarbete över Atlanten och är ett gravt angrepp på Natos trovärdighet och dess förmåga att stå som en garant för stabiliteten i Europa. Kvar finns bara förhoppningen att amerikanska myndigheter kan stå fast och att försvarsministern Mattis har kraft att fortsatt värna det militära samarbetet och stödet till Östersjöregionen. Men han är nu sårbar och kan snabbt avskedas.

Annons

En växande osäkerhet i de baltiska staterna ökar självfallet Putins spelmöjligheter och öppnar för att återupprätta en rysk intressesfär runt Östersjön. Ryska minoriteter i det tre länderna underlättar detta, men även ryska ekonomiska satsningar kan lätt växlas mot ett politiskt inflytande. Man kan inte bortse från att politiker och tjänstemän i de baltiska staterna verkar i en miljö där korruptionen ingalunda är utrotad. Osäkerheten ger också ett större utrymme för den ryska propagandan och alla dess nättroll.

Detta betyder att även Finlands och Sveriges säkerhet direkt påverkas. Det är oroande att endast en svensk partiledare, Jan Björklund, lyft fram behovet att stärka EU och dess försvarssamarbete. Tjugo års förintande av det svenska försvaret kommer att ta lång tid att åtgärda och fördröjs nu av att regeringen inte vill hantera försvarets akuta underfinansiering. Men ett europeiskt försvar, som inte enbart tillgodoser franska och italienska intressen runt Medelhavet, förutsätter en tät nordisk enighet som även tar med balterna ombord. Nordiskt samarbete brukar tyvärr bestå av mer snack än verkstad. Men kanske kan den europeiska krisen skapa ett verkligt nordiskt block och äntligen överbrygga våra små staters nationella särintressen, som nu ter sig alltmer futtiga.

Bo Pellnäs är säkerhetspolitisk kommentator.

Annons
Annons
Annons
Annons