Annons
Ledare

Bo Pellnäs: Att Sverige kan drabbas av krig är en gammal sanning

Bo Pellnäs
Gästkrönika • Publicerad 14 januari 2024
Bo Pellnäs
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bo Pellnäs
Bo PellnäsFoto: Peter Åklundh

Folk och försvars årliga möte i Sälen är säkerhetspolitikens Almedalen. Mindre men på en högre nivå, fast mest över havet. Ur säkerhetssynpunkt är hotellbaren en möjlig riskfaktor. Dock knappast i år. Det nya är en gammal sanning, den att Sverige kan drabbas av krig.

De med kunskap om Putin har länge insett detta om Rysslands hot, till och med sedan millennieskiftet. Ändå kan man nu i någon mån påstå att han faktiskt har missat tåget. Som Nato-land är det rimligt att Sverige kräver permanent stationering av roterande Nato-förband på Gotland, även från USA. Detta skulle få en fredsbevarande effekt i hela Östersjöområdet.

Annons

Det är dock ingen garanti för att ryssarna inte anfaller de baltiska starterna eller Finland. Än mindre om Donald Trump blir president. Vårt land kan då bli direkt indraget i krig, även om vi inte vore medlemmar i Nato.

Vårt problem är att ta igen alla förlorade år inom det militära men i lika hög grad inom det civila försvaret. Lagring av strategiska råvaror är trängande nödvändigt. Även om vi bara blir en raden som ser om sitt hus, trots de kostnader som efterfrågan nu driver upp. I den situation vi satt oss kan nödvändiga handelsavtal, som är tillräckligt långa, inte bara dra pengar utan kanske kräva politiska kostnader som vi nog helst vill undvika.

Ett stort problem är skyddsrumsfrågan. Vi borde få regler som binder nybyggnaden av större boningshus med krav på att tillräckligt stora utrymmen ska duga som skyddsrum. Men även titta på om vi till en rimlig kostnad kan förstärka utrymmen i källarvåningar och garage, där så är möjligt.

Merparten av vår befolkning borde innan en viss ålder ges en kortare sjukvårdsutbildning, obligatorisk och med tyngdpunkt på första hjälpen vid allvarliga skador. På bara några få års sikt skulle det även i fred rädda många liv.

När vi nu återskapar det militära försvaret ställs vi inför ett svårt val, det mellan insatsförmåga och uthållighet. I dagens bristsituation är det frestande, kanske tvunget att välja hög beredskap framför uthållighet. Politikernas och ÖB:s olika syn på antalet färdiga brigader 2030 eller 2035 speglar detta val.

Det är omöjligt för en utomstående att döma av detta, utan djup kunskap om möjlig anskaffningstakt, personalutveckling och trovärdigheten eller kraven i relationen till USA och Nato. Men vi måste agera så att vår egen säkerhet inte oskäligt äventyras. En god uthållighet ger oss något stadigt att stå på, även i en omvärld där hotbilden förändras från år till år.

Det är utomordentligt svårt att greppa hur Ryssland utvecklas i närtid. Mycket beror på det fasansfulla kriget i Ukraina. Den ryska omställningen till en krigsekonomi är dock mycket hotfull. För den ledare, som tömmer affärerna på varor och fyller mobiliseringsförråden, blir krig snart nog det enda svaret på alla problem. Om inte annat så för den egna maktens bevarande.

Bo Pellnäs är säkerhetspolitisk expert

Annons
Annons
Annons
Annons