Ledare

Petter C Larsson: Är det rätt att avslöja spioner i tv?

Uppdrag Gransknings spionavslöjanden fascinerar många. Samtidigt väcker det frågan om journalister bör exponera främmande makts spionage i Sverige.
Petter C Larsson
Gästkrönika • Publicerad 4 maj 2023
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Petter Larsson
Petter LarssonFoto: Peter Ottosson

Fördelen med att avslöja andra länders ambassadbaserade spionage är att det skapar ökad medvetenhet om att andra länder spionerar här. Det hjälper allmänheten att förstå hotets omfattning.

Att offentliggöra främmande makts dolda verksamhet kan också till del avskräcka andra länder från att spionera här i framtiden. Att avslöja förekomsten av utländska ambassadbaserade underrättelseofficerare kan göra det möjligt att ge svenskt kontraspionage några poäng.

Å andra sidan kan avslöjanden av en främmande makts underrättelseaktiviteter leda till ansträngda diplomatiska relationer och vedergällningsåtgärder. Det kan resultera i eskalering av politiska spänningar, minskat samarbete eller utvisning av svenska diplomater. Sverige har inte många diplomater i utlandet och tvingas flera av dem lämna exempelvis Ryssland kan det slå hårt på den diplomatiska förmågan.

Journalister kan oavsiktligt också riskera att avslöja personer som står i kontakt med svensk säkerhetstjänst. Det äventyrar säkerhetstjänstens effektivitet och sätter deras resurser i risk, även om jag kan tycka att Säpo-operationer ska hålla sådan kvalitet att de tål grävande journalistik. Vidare kan beslutet att avslöja underrättelseaktiviteter uppfattas som politiskt motiverat och styrt, vilket kan urholka allmänhetens förtroende för journalistiken och ge bränsle till anklagelser om medias partiskhet.

Även om svensk säkerhetstjänst säkerligen redan har en god uppfattning om ambassadbaserat spionage, kan journalisters avslöjanden av utländska underrättelseaktiviteter under vissa omständigheter vara strategiskt sunt. Om de operationer som avslöjas utgör ett betydande hot mot den nationella säkerheten kan exponering vara motiverad för att skapa medvetenhet och påtryckningar för regeringen att agera. Detta är dock inte ett enkelt beslut, med tanke på de potentiella taktiska och strategiska konsekvenserna som kan falla ut.

När det gäller att undersöka spionage vore det värdefullt om journalister prioriterar att avslöja och exponera illegalister och inflytandeagenter, eftersom de ofta utgör ett större hot mot Sverige och generellt är svårare för säkerhetstjänster att jobba mot.

Illegalister är spioner som arbetar under falska identiteter eller utan någon officiell koppling till sitt hemland eller sitt lands ambassad. De kan vara involverade i dolda aktiviteter som syftar till att underminera det svenska samhället. Att avslöja illegalister kan bidra till att störa deras verksamhet och samtidigt värna Sveriges säkerhet.

Inflytandeagenter har som mål att manipulera allmänhetens åsikter, politiker eller beslutsfattare, ofta genom desinformationskampanjer eller andra påtryckningar, exempelvis i samband med sabotage till havs. Att avslöja inflytandeagenter kan bidra till att motverka deras ansträngningar och bevara Sveriges integritet. Sådant ska inte underskattas.

Jag ser fram emot fler program från Uppdrag Granskning på detta tema.