Annons
Ledare

Akuten behöver akut hjälp

Tio timmar. Så länge har patienterna på Lunds akutmottagning fått vänta som mest under de senaste veckorna. Fallet är inte unikt. Faktum är att samtliga regioner och landsting i Sverige underpresterar. Inte i ett enda landsting eller region får patienterna vård i rimlig tid.
Ledare • Publicerad 23 april 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Ofta hör man att problemet är brist på sjuksköterskor. Jämfört med OECD-snittet har Sverige dock många sjuksköterskor per patient. Men i jämförelse med de övriga nordiska länderna halkar vi efter. I övriga Norden har man ökat personaltätheten, medan siffrorna är konstanta i Sverige under det senaste decenniet, enligt en granskning från Dagens Nyheter. Dessutom saknas specialistutbildade sjuksköterskor.

Detta drabbar givetvis akutvården. Akutsjukhusen har blivit sjukvårdens avlastningsplats för både äldreomsorgen och andra delar av sjukvården. Sedan 1992 har kommunerna visst ansvar för äldres hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Syftet med den så kallade ädelreformen var att överföra en kvarts miljon vårdplatser till kommunerna. Vårdplatserna kom dock inte med några kommunala läkare. Kombinationen av fler äldre och färre platser på exempelvis kommunala korttidsboenden leder till att fler patienter i förlängningen blir kvar på akuten.

Annons

Utöver en förbättrad äldrevård kan akutvården avlastas på andra sätt. En fungerande primärvård är en del av lösningen. Här har patienten ett ansvar. Är du i grunden frisk och har halkat? Ring vårdupplysningen i stället för att ta en taxi direkt till akuten. I vissa fall finns närakutmottagningar tillgängliga. I andra fall kan besvären undersökas på vårdcentral nästa dag.

Ju tidigare i vårdkedjan en patient fångas upp, desto mindre är risken att akutsjukvård behövs. För att klara av detta måste läkare på landets vårdcentraler få tid med sina patienter. Hälften av allmänläkarna önskar att de hade mer tid med varje patient. Pappersarbetet och journalförandet slukar för mycket tid.

Att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor trivs på sin arbetsplats är nyckeln till en fungerande vård. Behoven kommer bara att öka. Politiken måste ta ett helhetsgrepp kring den snårskog som svensk sjukvård utgör.

Karin Pihl
Annons
Annons
Annons
Annons