Annons
Ledare

Åke Andrén-Sandberg: Åke Andrén-Sandberg: Onödiga sjukvårdsproblem

Ständiga omorganisationer är ett betydligt större problem för vården än brist på sjuksköterskor och läkare.
Åke Andrén-Sandberg
Publicerad 3 april 2018 • Uppdaterad 6 april 2018
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Åke Andrén-Sandberg

Det är ingen hemlighet att det finns många problem att ta tag i inom sjukvården: stängda vårdplatser, sjuksköterskor och läkare som inte längre vill arbeta inom det nuvarande systemet (någon brist på sjuksköterskor och läkare finns det däremot inte), långa köer, bristande kontinuitet, för många patienter på akutmottagningarna, et cetera. För att lösa denna typ av problem anställer vi administratörer och röstar fram politiker, vilka alla har den goda ambitionen att göra sjukvården bättre.

Men efter att ha arbetat som läkare i 45 år kan jag konstatera att ett av de största problemen är just viljan att organisera om, och när just organisationen motvilligt anpassat sig (och omorganisation visat sig inte lösa problemen) är det dags att organisera om igen, och igen och igen. Oftast har den nya organisationen ett klatschigt namn; nyligen var det ”new public management, ” sedan ”lean production” och just nu är det oftast ”värdebaserad vård” som gäller. För de som arbetar inom sjukvården finns det oftast en del i tankegodset som man känner igen och har arbetat efter länge, men det mesta är ordrika överbyggnader som upplevs som kejsarens nya kläder.

Annons

Ett aktuellt skrämmande exempel är Karolinska universitetssjukhuset som med hjälp av konsulter, som kostat många hundratals miljoner kronor, i grunden rivit ner den fungerande organisationen och maximalt okänsligt introducerat ett nytt styrsystem som är uppfunnet vid ett skrivbord av personer helt utan sjukvårdserfarenhet. Resultatet har blivit medarbetare som inte tror på det de är satta att göra och stor personalflykt. I slutändan blir det mindre mängd vård och sämre kvalitet i vården – och mer för de kvarvarande att göra eftersom patienterna inte blir färre.

Region Skånes omorganiseringar det senaste decenniet har ur patienternas och de anställdas synpunkt inte varit något underverk ur effektivitetssynpunkt och många effektiva samarbetsformer (formella och informella) har brutalt brutits ned. Också här är det administrativa modeller som pressas på sjukvården från toppen och dialogen med de som sköter patienterna har fungerat för dåligt varför patientperspektiv kommer till korta gentemot administrativa teorier.

Det har i sjukvården varit alldeles för mycket om administration och spektakulära utspel som kostar pengar utan att göra nytta och det är så uppenbart att vården av patienterna varje gång hamnar långt från beslutscentrum. Det har aldrig funnits så många konstruerade och onödiga problem som vi har idag. Dessa måste vi undvika – för patienternas och skattebetalarnas likväl som för personalens skull. Börja med att lära av sjukvårdens kärna, det vill säga mötet mellan patienten å ena sidan och läkare, sköterskor och andra anställda å den andra. Det är där förståelsen för sjukvårdens viktigheter är som störst.

Åke Andrén-Sandberg

Professor emeritus i kirurgi, Borrby

Annons
Annons
Annons
Annons