Annons
Ledare

Malin Lernfelt: Aborträtt kan hotas av ökade krav på sena aborter

Det är tveksamt om ett ifrågasättande av Rättsliga rådets beslut om att neka sena aborter av friska foster långsiktigt gynnar kvinnors rätt till sin reproduktiva hälsa. Tvärtom kan det minska stödet för en viktig rättighetslagstiftning.
Malin Lernfelt
Ledare • Publicerad 31 maj 2024
Malin Lernfelt
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Trelleborgs Allehanda politiska etikett är liberal.
Sena aborter är en svår fråga.
Sena aborter är en svår fråga.Foto: Isabell Höjman/TT

Socialstyrelsens rättsliga råd är en rättsosäker och förlegad instans som inskränker kvinnors rätt till abort. Det menar ett antal debattörer på DN Debatt (29/5). Bland dem som undertecknat finns bland annat Malin Bergman, ordförande för Centerkvinnorna, Christer Borgfeldt Lund, ordförande, SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi), Cecilia Elving, ordförande, Liberala kvinnor, Eva Nordlund, ordförande, Svenska barnmorskeförbundet och Annika Strandhäll, ordförande, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. Det är tunga namn, väl insatta i frågor som rör kvinnors rättigheter och de svåra avvägningar som görs inom kvinnosjukvården.

“Vid en första anblick kan Rättsliga rådet se ut som en rimlig lösning på en känslig och för staten svårhanterad fråga. Men konstruktionen har också tydliga och för enskilda abortsökande potentiellt katastrofala brister”, skriver de.

Annons

Bakgrunden är att abortlagstiftningen, vilken i dagarna fyller 50 år, ger kvinnor rätt att själv besluta om att avsluta en graviditet fram till vecka 18. Under de fyra efterföljande graviditetsveckorna går det också att göra abort, men bara om det finns synnerliga skäl. Om detta finns avgörs av Socialstyrelsens rättsliga råd som består av läkare, kuratorer, företrädare för Socialstyrelsen samt riksdagsledamöter. Ordförande är en juristdomare.

Bland synnerliga skäl räknas fosterskador samt sociala faktorer som till exempel att den blivande modern är väldigt ung, lider av psykisk ohälsa eller har ett tungt missbruk. Exakt på vilka grunder rådet fattar sina beslut är dock oklart. Varken lagen eller dess förarbeten tydliggör exakt vilka “synnerliga skäl” rådet ska ge sitt tillstånd. Diskussionerna som föregår besluten sker i enrum och det finns heller inga protokoll att ta del av. Därför blir det omöjligt för utomstående att få en bild av hur rådets praxis utvecklats och tycks skifta över tid.

Andelen avslag av sociala skäl har till exempel fördubblats sedan 2019. 2022 avslogs 26 procent av ansökningarna mot endast 13 procent tre år tidigare. (Ansökningarna gällande fosterskador beviljas i princip alltid).

Debattörerna kräver nu en översyn av det Rättsliga rådet och en beslutsprocess med större insyn och som för att “ge enskilda kvinnor ska få större makt över sina liv”.

Ambitionerna är goda. Samtidigt är de sena aborterna av sociala skäl ingen enkel fråga. Även den som tydligt tar ställning för kvinnors rätt till sin reproduktiva hälsa måste inse att när man närmar sig halva graviditeten har fostret utvecklat många av de egenskaper som gör oss mänskliga. Som ett visst medvetande, nervsystem et cetera. Det finns heller ingen knivskarp gräns för livsduglighet och därför är det rimligt med viss försiktighet. Det är därtill tveksamt om det bör finnas en “offentlig checklista” på vad man bör anföra för att få ett ja. Varje fall är unikt.

Även om debattörerna har viktiga poänger skulle en ökad andel sena aborter av friska foster (vilket troligtvis skulle bli följden av de krav som ställs) inte vara en god idé. Den som vill värna aborträtten och strävar efter att den står stark och respekteras även i framtiden måste inse att det finns ett gränsland där en skyddsvärd individ blir två och att det kanske inte alltid är en rimlig lösning att göra abort i vecka 21.

Annons
Annons
Annons
Annons