Annons
Insändare

VS bör presentera någon form av kalkyl och tidplan

(Den 25 augusti) skriver Vårt Söderslätt angående deras förslag kring en fortsatt västlig hamninfart via ett så kallat tråg eller väg med överdäckning.
Publicerad 1 september 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skall det tilltänkta tråget löpa ifrån Maglarpsrondellen genom staden till det planerade business centrat ute på öster?, undrar insändarskribenten.
Skall det tilltänkta tråget löpa ifrån Maglarpsrondellen genom staden till det planerade business centrat ute på öster?, undrar insändarskribenten.Foto: Sara Johari

I artikeln beskrivs hur denna lösning skulle kunna genomföras rent byggtekniskt och vilka konsekvenser som denna skulle kunna ge miljömässigt. Slutligen att denna investering med ”miljardbelopp” skulle kunna finansieras via ”en trafikavgift (vägtull) lika Öresundsbron”. För att få en fullständig bild av detta förslag på hamninfart återstår dock att VS förtydligar denna lösning ytterligare på ett antal punkter och att detta sker innan valdagen och folkomröstningen den 11 september.

Allra först gäller det vägsträckan det vill säga trågets dragning. Skall det tilltänkta tråget löpa ifrån Maglarpsrondellen genom staden till det planerade business centrat ute på öster? Eller om VS avser att skapa ett business center på väster, hur kopplar man då samman trafikströmmarna lastbil och järnvägstransport det vill säga skapar intermodalitet då alla järnvägsspår finns på öster? Finns det plats i Västra industriområdet för ett business center?

Annons

Vidare när det gäller finansieringen via avgifter, så kallas den avgift som tas ut för Öresundsbron för broavgift, vilket är en annan benämning på infrastrukturavgift. Den lag som reglerar detta heter – Lag (2014:52) om infrastrukturavgift på väg. Denna lag gäller infrastrukturavgifter på allmänna vägar utom färjor, och infrastrukturavgifter för tunga godsfordon på enskilda vägar som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige eller som är motorvägar. Enligt samma lag gäller att för färd på vägar som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige eller på andra motorvägar så får infrastrukturavgifter tas ut för fordon som omfattas av lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, dock endast för användandet av ett vägavsnitt i form av en bro eller en tunnel eller en väg genom ett bergspass.

”Finns det plats i Västra industriområdet för ett business center?”
Raymond Lützhöft

Utifrån denna lagstiftning torde det vara högst osäkert att förslaget från VS kan finansieras via avgift då det dels gäller en överdäckad väg eller ett så kallat tråg, dels då man föreslår att avgiften tas ut via påslag på färjebiljetten! Men i Axel Bengtssons livechat i TA (den 26 augusti) så presenteras det nu nya uppgifter när det gäller själva finansieringen av västlig hamninfart. Här framkommer det att ”västlig hamninfart betalar trafikverket – östlig betalar du”.

Via en kontroll med Trafikverket Region Syd samma dag som livechatten så svarar dessa att ” Vi har inte haft någon dialog med något parti om dessa frågor. Däremot har vi en avsiktsförklaring med kommunen som säger att Trafikverket och kommunen gemensamt ska utreda och genomföra trimningsåtgärder på befintlig väg.” Den avsiktsförklaringen som Trafikverket hänvisar till är daterad 2020-04-02 och de trimningsåtgärder man syftar till och som diskuterats är enligt uppgift dels en översyn av signalsystemet för reglering av trafiken, dels en ny infart till Maxi.

Observeras skall också att enligt nationell plan för transportinfrastrukturen åren 2022-2033 så innebär trimnings- och miljöåtgärder åtgärder med en total kostnad av högst 100 miljoner kronor. Slutligen borde VS presentera någon form av kalkyl och tidplan för projektet, åtminstone som en grov uppskattning så att vi väljare kan jämföra VS alternativ med de uppgifter som redan presenterats för det östliga alternativet till hamninfart!

Raymond Lützhöft

Annons
Annons
Annons
Annons