Insändare

Vindkraft – en kostbar illusion

Insändare Artikeln publicerades
Ett monument över handlingskraft och miljötänkande – eller en kostsam illusion?
Foto: Anna Sjödin / BT
Ett monument över handlingskraft och miljötänkande – eller en kostsam illusion?

Tyskland har flest vindkraftverk i Europa. Deras miljöparti, die Grünen, har arbetat konsekvent med att byta ut den farliga kärnkraften mot vindkraft.

Så uppstod till stor förvåning elbrist, men det skulle lätt ordnas med mer vindkraft. När det till ännu större förvåning inte fungerade måste man importera gas från Ryssland. Men allt eftersom energibehovet ökade måste även gasimporten öka ända tills Ryssland nådde sitt exporttak. Då tvingades Tyskland att med stor brådska bygga ett antal kolkraftverk.

För hundra år sedan konstaterade rederier världen över att vindkraft var olönsam, segelfartygen skrotades. Amerikanska marinen bygger nu en serie hangarfartyg, imponerande jättar med topp-prestanda, alltid opererbara och med bränslebyte vart 20:e år. Kolosserna är mycket energikrävande och drivs med kärnkraft – inte vindkraft, trots att den är miljövänlig.

Kungliga svenska vetenskapsakademien, en stor grupp välaktade vetenskapsmän, har flera gånger, via pressen, informerat om att vinden innehåller för lite energi för att vara lönsam.

Nyligen framträdde en minister i tv, där han stolt förklarade att Sverige nu satsar för fullt på vindkraften, vi ska bli störst i Europa. Bakom sig har ministern en stor skara miljöentusiaster som alla har en orubblig tro på att vindkraften ska lösa alla miljö och energiproblem och eftersom de har makten kan de helt strunta i vetenskap och erfarenhet.

Ett vindkraftverk ser imponerande ut, ett monument över handlingskraft och miljötänkande, alternativt ett monument över en kostsam illusion.

När Sverige hamnar i Tysklands situation blir det svårt med energiköpen. Ryssland säljer sedan läge all sin överskottsgas. Danmark har inget överskott, deras kolkraftverk går för fullt sedan Barsbäck stängdes. Återstår att vi enligt tysk modell bygger ett antal kolkraftverk och köper brunkolen av Tyskland. Ur miljösynpunkt värsta tänkbara men med en klar fördel, brunkolseldade kraftverk levererar el även när det är vindstilla.

Bertil Berggen