Insändare

Vi måste stoppa detta spektakel

Insändare Artikeln publicerades

Lägg ner förslaget om en östlig ringväg.

Varför skall det tjafsas varje dag om ringvägen, lägg ner förslaget om en östlig ringväg. Kommer denna till stånd så blir hela Trelleborg fullt med avgaser. Politikerna måste tänka på miljön och invånare som bor här, men det tycks de inte bry sig om.

Nästan all trafik, cirka 95 procent, kommer från Malmöhållet, varför skall dessa behöva runda hela Trelleborg, ofattbart.

Nu har kommunen löst ut en massa villor, detta kostar kommunen stora belopp som Trelleborgs skattebetalare får stå för, skamligt. Vi måste stoppa detta elände så fort som möjligt.

Dra en nedsänkt väg på västra sidan från rondellen vid motorvägen, förbi Maxi, ner till hamnen. Vi behöver ingen tunnel. Detta skulle gynna Trelleborgs stad, både miljömässigt och skattebetalarna i Trelleborg. Mycket billigare än östra infarten. Men det är väl inte många politiker som vill lyssna på det örat, dom vet ju bäst tror dom. Vi måste försöka hindra detta spektakel omgående.

CH