Annons
Insändare

Vi har förslagen och den finansiella lösningen!

Svar till Kjell Forsberg samt signaturen RKL (den 17 september).
Publicerad 21 september 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Söderslättpartiet vill finansiera en ny väg med avgifter för tung trafik.
Söderslättpartiet vill finansiera en ny väg med avgifter för tung trafik.Foto: JONAS EKSTRÖMER

Kjell Forsberg – Vi har ett bra läge för att satsa på både sol och vind här i vår kommun. Vi i Söderslättspartiet kan bara hålla med dig och vi har lagt en motion som just går ut på att det ska vara krav på att nybyggnationer har solceller på taken.

Söderslättspartiet anser att vår miljö är viktig och vi bör i görligaste mån skapa bra förutsättningar för kommande generationer.

Annons

Söderslättspartiet föreslår att man ser över de villkor man anger i bygglov för flerfamiljshus och kommersiella fastigheter och vill föreslå att man i ett bygglov skriver in att minst 50 procent av takytan ska täckas med solceller där det är möjligt. Vi föreslår att detta ska gälla från och med år 2020. Detta ska gälla privata såväl som statliga och kommunala verksamheter.

RKL – Jag är övertygad om att Söderslättspartiets inställning i infartsfrågan är bekant för alla trelleborgare. Vi ska naturligtvis inte låta skattebetalarna i Trelleborg stå för notan med hamninfart! Vi både kan och bör utmana politikerna på regeringsnivå.

Det finns flera bra exempel på hur man kan lösa infarten till hamnen och vi i Söderslättspartiet vill gärna se en trafiklösning som är överbyggbar och som är bra både för boende och miljön. Detta ska finansieras via en avgift för tung trafik vilken innebär att du som trelleborgare slipper ta notan! Vi har förslagen och vi har den finansiella lösningen!

För att förbättra miljön i Trelleborg föreslår vi i Söderslättspartiet att man ser över de villkor man anger i avtalen med de olika rederierna och snarast inför en tvingande åtgärd att ansluta till el-drift vid varje anlöp. Detta bör ske i nära samarbete med miljöförvaltningen. De rederier som inte kan leva upp till detta bör i så fall betala en progressiv sanktionsavgift direkt till Trelleborgs kommun.

Anders Ahvander

ordförande Söderslättspartiet

Annons
Annons
Annons
Annons