Insändare

Vi fortsätter att utreda stationslägen i Trelleborg

Insändare • Publicerad 13 oktober 2006

Svar på insändare av Bertil Larsson införd 12 oktoberi Trelleborgs Allehanda.

Banverket avslutade i slutet av 2005 en förstudie om Trelleborgsbanan. Syftet med studien var att utreda vilka lösningar för Trelleborgsbanan som är genomförbara för att medge start av pågatågstrafik och fortsatt godstrafik på banan.

Banverket gjorde bedömningen att förstudien inte gav tillräckligt underlag för att avfärda något av de tre studerade stationslägena i Trelleborg och att detta därför skulle studeras vidare i en järnvägsutredning.

Det är denna järnvägsutredning om alternativen Trelleborg nedre, Sandmöllan och Vipeängen som nu pågår. På samrådsmötet den 4 oktober i Trelleborg redovisade Banverket de olika alternativen och hur arbetet ska bedrivas vidare.

Banverket utryckte flera gånger tydligt att inget beslut är fattat och att samrådsmötet är ett led i att inhämta synpunkter från allmänheten. Vidare angavs att Banverket sannolikt under nästa år kommer att fatta beslut om läge. Detta är en förutsättning om pågatågstrafiken ska komma igång 2012.

Banverket har vid ett flertal tillfällen haft diskussioner med företrädare för Trelleborgs kommun och det är riktigt att stationsalternativen Sandmöllan och Vipeängen ursprungligen är angivna av Trelleborgs kommun.

Bertil Larsson skriver i sin insändare att en station vid Sandmöllan enligt Banverkets förstudie skapar nytt inomhusbuller som överstiger gränsvärdena för 540 fastigheter. Denna uppgift är inte korrekt återgiven. I förstudien görs redovisning för alternativen för hela sträckningen Lockarp– Trelleborg och antalet fastigheter som anges avser fastigheter längs hela denna sträcka. Den inkluderar även de fastigheter som påverkas av godstrafiken längs den befintliga sträckningen i Trelleborg.

Om en station anläggs i Sandmöllan kommer 10– 20 fastigheter längs väg 108 att få bullervärden som överstiger riktvärden för inomhusbuller och särskilda åtgärder får vidtas för dessa.

Det är riktigt att maxhastigheten för banan kommer att vara ca 160 kilometer i timmen. Men hastigheten förbi bostadsområdena längs väg 108 i Trelleborg blir betydligt lägre eftersom tågen ska stanna vid stationen.

Beträffande anslutningar till Havrejordsvägen och Ishallsvägen så ska detta att utredas vidare. Inga beslut om avstängningar är gjorda och på mötet redovisade Banverket också att planskilda korsningar är möjliga.

Kostnader som redovisades på mötet var kostnader enligt förstudien och det påtalades att det nu pågår en mer detaljerad kostnadsberäkning.

Banverket önskar precis som Trelleborgsborna att en framtida pågatågsstation i Trelleborg skall ha hög tillgänglighet för så många som möjligt och att det skall finnas goda möjligheter för anslutning till andra trafikslag. Miljöpåverkan i form av bland annat buller, barriäreffekter och intrång skall minimeras så långt möjligt. Arbetet med att skapa underlag för att kunna bedömma vilket stationsläge som skall väljas fortsätter nu med stor kraft.

Håkan Petersson

Projektledare, Banverket, Södra banregionen

SAXO
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.