Annons
Insändare

”Vi fick prioritera säkerheten i Maglarpsrondellen”

Svar till Fredrik Kalnerud (den 13 mars).
Publicerad 23 mars 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När en sopbil välte i Maglarpsrondellen började ett flertal förare på ett omdömeslöst och direkt livsfarligt sätt backa på E6, skriver kommunpolisen.
När en sopbil välte i Maglarpsrondellen började ett flertal förare på ett omdömeslöst och direkt livsfarligt sätt backa på E6, skriver kommunpolisen.Foto: Läsarbild

Hur polisens resurs ska användas vid varje givet ögonblick beror på en minutoperativ bedömning från vår regionledningscentral, RLC. Bedömningen utgår från flera parametrar, bland annat den totala, i stunden befintliga och tillgängliga lokala och regionala polisiära resursen. Den ska fördelas, minutoperativt, utifrån de akut prioriterade händelser som inkommer till RLC. Detta görs enligt en bestämd prioritetsskala och bedömt resurskrav. Resultatet av denna ekvation ger svaret på vilken polisiär resurs som finns tillgänglig i just den aktuella stunden, oavsett hur grundbemanningen ser ut.

I detta fall var resurserna sådana att patrullerna som fanns på plats i första hand fick prioritera säkerheten i Maglarpsrondellen, både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ett trafiksäkerhetsperspektiv. Inte minst mot bakgrund av tidigare incidenter då kollegor både mist liv och hälsa.

”Från Trelleborgspolisens perspektiv är uppfattningen att händelsen hanterades på bästa sätt utifrån de förutsättningar som rådde.”
Mats Rindborn Grahl
Annons

Patrullen som var först på plats var erfaren och kompetent och ledde mycket riktigt in trafiken mot Kämpingevägen, med anledning av att det inte gick att öppna rondellen mot Hedvägen på ett för personalen och arbetet säkert sätt. Optimalt vore att ha en trafikdirigerande patrull vid stoppskylten Kämpingevägen-E6. Det blev dock inte möjligt, med anledning av ett flertal förare på ett omdömeslöst och direkt livsfarligt sätt började backa på E6, i kön innan rondellen och tidigare påfarter. Det innebar att stöttande patruller fick prioritera att hantera den situation som uppstod i samband med detta. Optimalt är även att få biträde av Vägassistans. Så var det inte i detta fall.

Från Trelleborgspolisens perspektiv är uppfattningen att händelsen hanterades på bästa sätt utifrån de förutsättningar som rådde. Samtidigt är det i sammanhanget viktigt att betona att Maglarpsrondellen är en smal och skör flaskhals på E6, med tanke på trafikintensiteten. Bara Trelleborgs hamn används av tusentals långtradare och lastfordon per dygn. Tillsammans med alla pendlare och övrig trafik blir trafiktrycket på Maglarpsrondellen väldigt stort.

Mats Rindborn Grahl, kommunpolis/inspektör lokal polisområde Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons