Insändare

Vi delar överläkare Stina Anderssons analys

”Eftersom vårdvalet röstades ner väljer Allianspartierna nu att gå fram med förslag om upphandling av neuropsykiatrisk kompetens”.
Publicerad 29 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arkivbild.
Arkivbild.Foto: Marcus Palmgren

I Trelleborg Allehanda den 25 augusti skriver Stina Andersson, överläkare på Bup i Trelleborg, om problemen med tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon noterar, mycket riktigt, att debatten mycket mer handlar om nackdelarna med vårdval än om lösningar på hur våra unga patienter ska få kvalificerad vård i tid.

I februari 2020 gick Allianspartierna i Region Skåne fram med ett vårdval som skulle ge ökad kapacitet att utreda och behandla barn- och ungdomar också med mer omfattande behov inom psykiatrin. Insatser som ”En väg in” har underlättat för tillgängligheten i kortare insatser och den del av barn- och ungdomspsykiatrin där behovet ökat som mest, men tillgängligheten för barn med komplexa utredningar är fortsatt låg och utredningstiderna alltför långa. Tyvärr röstade oppositionen, både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, tillsammans ner möjligheten att öka tillgängligheten och bredden av kompetens för denna grupp.

Oppositionen menar att vårdvalet skulle dränera Region Skånes psykiatri på egen personal. Men ett av barn- och ungdomspsykiatrins stora problem redan idag är just brist på specialister. Vi anser tvärtom: ett vårdval skulle ge Skåne en attraktivitet att verka i som specialist, vilket demonstreras av andra regioner som inrättat vårdval på området.

Naturligtvis kan ett vårdval innebära att en regionanställd väljer att sätta upp en egen praktik, men skulle specialisten bli sämre i sin profession av att inte vara anställd i Region Skåne? Vi köper inte retoriken. Här visar också överläkare Stina Andersson på behovet av helhetsuppdrag oavsett vårdgivare för att kunna erbjuda just en helhet kring patienten, och till exempel kunna ta ansvar för att delta i vidareutbildning av nya specialister. Detta kan lika gärna styras i villkor till vårdval, som i Region Skånes regi.

Sverigedemokraterna menar att de negativa konsekvenserna för Region Skånes egen verksamhet trumfar behovet av ökad tillgänglighet. Tillsammans med Socialdemokraterna menar man att vårdval skulle bli mer kostsamt och att Region Skåne skulle få svårt att styra upprätthållande av köer efter vem som har störst behov. Vi menar att detta inte är en kostnadsfråga och att barn som bedöms behöva vård ska få det i rimlig tid. Dagens ledare (27/8) i Trelleborgs Allehanda beskriver tydligt de negativa konsekvenserna av det uteblivna vårdvalet och poängterar att köer inte fyller någon logisk nytta – vi kan bara hålla med.

I vårdvalet som röstades ner ingick också ett tydligt sistahands-ansvar för att säkerställa tillgängligheten över hela Skåne. På punkt efter punkt svarade förslaget mot de farhågor som fanns. Vi delar överläkare Stina Anderssons analys att ett vårdval skulle avlasta de av Region Skånes mottagningar som hanterar de mest komplexa fallen och bidra till en ökad tillgänglighet för alla. Detta utan att göra avkall på kvaliteten – tvärtom.

Eftersom vårdvalet röstades ner väljer Allianspartierna nu att gå fram med förslag om upphandling av neuropsykiatrisk kompetens. Det löser inte lika många bekymmer som vårdvalet, men innebär en god möjlighet att öka tillgängligheten till vård för våra barn- och ungdomar som vi nu hoppas på oppositionens gehör för.

Gilbert Tribo (L),

Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Anna Mannfalk (M),

Regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Birte Sandberg (C),

Regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Per Einarsson (KD),

Regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden