Insändare

Vi är på väg mot ett sjukare Trelleborg

Insändare Artikeln publicerades
Att spara på föreningslivet är fel, menar skribenten.
Foto: Tomas Nyberg
Att spara på föreningslivet är fel, menar skribenten.

Trelleborgs kommun har en stram budget och står inför massiva besparingar. Jag anser att man sparar på fel sätt.

Alla drabbas, omsorg, sjukvård, skola, barnomsorg och inte att förglömma – friskvården där kommunen valt att ta bort pengar. Alla föreningar i kommunen som bidrar till att kommuninvånarna håller sig alerta, pålästa och aktiva kämpar för små korvören eftersom det även här ska sparas…

Detta innebär egentligen att:

Barn och ungdomar sitter mer still.

Seniorer ges inte möjlighet att arbeta med fallprevention eller ett aktivt åldrande vilket hade hållit dem friskare.

Det jag menar är att genom att inte hjälpa klubbar och föreningar med ekonomiska bidrag blir hälsa snart en klassfråga eftersom medlemsavgifter måste höjas för att föreningen/klubben ska överleva.

Seniorer behöver flera alternativ för att ett meningsfullt aktivt liv, ges en möjlighet att prova på olika aktiviteter för att sedan se vad man vill göra. Till exempel genom Senior Sport School som nu är igång i Trelleborgs kommun.

För alla med funktionsvariationer, minskar aktivitetsutbudet.

Känns som om vi är på väg till ett sjukare Trelleborgs kommun, där man sedan om några år kommer på att man borde satsa på att göra kommuninvånarna friskare. Moment 22.

Behåll och satsa mer på kommuninvånarnas väl och ve.

Ulrika