Annons
Insändare

Vem granskar ärende- och beslutshanteringen innan en process sätts igång?

Vem är det egentligen som ansvarar för de beslut som skall fattas i kommunledningen i Trelleborg?
Publicerad 26 juni 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Turerna kring hundbadplatsen på Östra stranden har fått skribenten att fundera över vem som granskar ärende- och beslutshanteringen innan en process sätts igång.
Turerna kring hundbadplatsen på Östra stranden har fått skribenten att fundera över vem som granskar ärende- och beslutshanteringen innan en process sätts igång.Foto: Tomas Nyberg

Nu verkar det som att ingen ansvarig finns inom de olika leden utan man beslutar lite som man tycker. I många fall rent av oskickligt hanterade av allmänhetens frågor som kan få förödande konsekvenser för innevånarna. Allmänheten bör faktiskt vara orolig för hur vissa ärenden hanteras inom den kommunala sfären i Trelleborg.

I Trelleborgs Allehanda – maj – kunde man läsa att stängslet till en hundbadplats var olagligt. Hur är det möjligt att en kommunledning handlägger ärenden på ett olagligt sätt? Finns det ingen internkontroll i den dagliga verksamheten som stoppar felaktiga eller olagliga förslag till beslut?

Annons

Det 200 meter långa stängslet som kommunen satte upp för att avgränsa den nya hundbadplatsen på Östra Stranden var inte bara fult. Det inkräktade även på allemansrätten och bröt mot strandskyddsreglerna i miljöbalken. Man kan också läsa att länsstyrelsen fullständigt sågar kommunens beslut att sätta upp stängslet mitt på stranden. Besvärande och pinsamt yttrande från en myndighet som samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser som exempelvis tillsynsuppgifter som riksdag och regering ålagt dem.

”Det 200 meter långa stängslet som kommunen satte upp för att avgränsa den nya hundbadplatsen på Östra Stranden var inte bara fult. Det inkräktade även på allemansrätten och bröt mot strandskyddsreglerna i miljöbalken.”
HB

Samtidigt tar Mark- och miljööverdomstolen inte upp kommunens överklagande av den underkända detaljplanen för Östra ringvägen, ett beslut som innebär att hela processen måste tas om från början med flera års försening. Men som sagt, Vi Kör På!

HB

Annons
Annons
Annons
Annons