Annons
Insändare

Vem gillar läget?

På senare år har torskbeståndet i Östersjön på grund av flera olika samverkande omständigheter minskat så kraftigt att det nu råder torskfiskeförbud.
Publicerad 24 januari 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Torskfiskeförbudet utgör ett akut och uppenbart hot mot en gammal bevarandevärd kulturmiljö, menar skribenten. Foto: TT
Torskfiskeförbudet utgör ett akut och uppenbart hot mot en gammal bevarandevärd kulturmiljö, menar skribenten. Foto: TT

Det påverkar väl inte mig kanske du tycker. Det finns ju fortfarande ryska/kinesiska fiskfiléer i frysdisken. Jodå! Torskfiskeförbudet kan kraftigt och oåterkalleligt påverka viktiga kulturmiljöer i din närhet.

En av småhamnarna i kommunen benämns sedan länge som Skåre fiskeläge. Detta eftersom kulturmiljön där i stor utsträckning sedan gammalt präglas av just fiskerinäring.

Annons

Om en kommun som Trelleborg är begåvad med ett fiskeläge ställs speciella krav på kommunpolitikerna. En sådan, sedan lång tid framväxt fiskerikultur, måste man som ansvarskännande förtroendevald politiker vara rädd om och försöka bevara om den är hotad. Det kallas vårt kulturarv.

Om du Googlar fiskeläge finner du att sådana platser har vissa gemensamma nödvändiga förutsättningar för att de skall kunna bli betraktade som just fiskeläge. Där måste det, förutom kajplatser för fiskebåtar, även finnas yrkesskickliga personer, som kan försörja sig på sitt fiske. Detta blir naturligtvis snabbt omöjligt om det råder fiskeförbud.

Utan inkomsterna från fisket finns en uppenbar risk att yrkesfiskarna inte har råd att behålla sina fiskebåtar. Ej heller sina fiskehoddor, EU-finansierat ishus med ismaskin och annat, som krävs för att ett fiskeläge skall se ut och fungera som ett sådant.

Fiskeförbudet utgör alltså ett akut och uppenbart hot mot en gammal bevarandevärd kulturmiljö. Vill man rädda denna miljö krävs snara åtgärder.

En sådan åtgärd, som det är lätt och kostnadsfritt att genomföra är att subventionera hamnavgifterna för yrkesfiskarnas fiskebåtar. Ett beslut om detta kan snabbt fattas på lokal kommunalpolitisk nivå. Allt som behövs är att en ansvarskännande politiker lämnar en motion till kommunfullmäktige. Helst bör förslaget förankras över partigränserna. Det skall väl inte vara helt omöjligt. En sann kulturgärning värd att hedras!

”Vill man rädda denna miljö krävs snara åtgärder.”
Trelleborgstorsken

Om inget görs riskerar en gammal kulturmiljö att försvinna för gott. Väl försvunnen låter den sig inte återskapas. Så är det med kulturmiljöer. Det blir inte automatiskt en myrstack bara för att du krattar ihop en hög granbarr i skogen. Kulturmiljöer förutsätter nämligen ett organiserat fungerande liv.

Erfarenhet av för alltid och oåterkalleligen försvunna kulturmiljöer saknas inte i Trelleborg.

Skåneleden går numera rakt igenom Skåre. Låt oss slippa se skylten: ”På denna plats låg fordom ett fiskeläge”

Trelleborgstorsken

Annons
Annons
Annons
Annons