Annons
Insändare

Vem bestämmer över kulturen?

Den frågan kan man ställa sig när man läser om hur Sverigedemokraternas tillträdande ordförande i kultur- och fritidsnämnden uppenbarligen fått både kulturchefen och bibliotekschefen att räddhågset krypa in i sina skal och inte försvara sina egna verksamhetsbeslut.
Publicerad 14 december 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Man kan ju fråga sig varför man HBTQI-certifierat verksamheten om man vid första lilla friktion lägger sig platt för en enstaka politiker som har synpunkter på verksamheten, skriver Maritta och Sven Lundström.
Man kan ju fråga sig varför man HBTQI-certifierat verksamheten om man vid första lilla friktion lägger sig platt för en enstaka politiker som har synpunkter på verksamheten, skriver Maritta och Sven Lundström.Foto: Mostphotos

Man kan ju fråga sig varför man HBTQI-certifierat verksamheten om man vid första lilla friktion lägger sig platt för en enstaka politiker som har synpunkter på verksamheten.

Inom all offentlig kulturverksamhet finns en outtalad regel att politiker skall avhålla sig från synpunkter på den dagliga verksamheten. Politiker styr genom policydokument, budget och verksamhetsplaner som utvärderas efter verksamhetsårets slut.

”Inom all offentlig kulturverksamhet finns en outtalad regel att politiker skall avhålla sig från synpunkter på den dagliga verksamheten.”
Maritta och Sven Lundström, Hammarlöv
Annons

Vi utgår ifrån att det i verksamhetsplaner och mål tydligt framgår vad verksamheterna ska syssla med.

Det vi nu sett ske i Trelleborg kan vara ett misstag från en oerfaren politiker. Tråkigt nog tror vi dock att det är ett väl genomtänkt ställningstagande av SD som anger hur man vill påverka kulturfrågorna framgent.

Att kulturchefen och bibliotekschefen – som verkligen inte är några dunungar i branschen – lät sig övertalas att frångå principen om armlängds avstånd är en skam för en hel kår av kulturtjänstemän som brottas med snarlika frågor i regioner och kommuner.

Maritta och Sven Lundström, Hammarlöv

Annons
Annons
Annons
Annons