Annons
Insändare

Vem är emot en ringväg?

I en insändare i Trelleborg Allehanda (den 28 maj) tar skribenten Britt Alm upp problemet med den intensiva trafiken genom Trelleborg, längs Strandgatan-Hamngatan, vissa tider på dygnet.
Publicerad 3 juni 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En ringväg föreslogs av oss (då som Söderslättspartiet) redan för tio år sedan, skriver representanter för Vårt Södersläts infrastrukturgrupp.
En ringväg föreslogs av oss (då som Söderslättspartiet) redan för tio år sedan, skriver representanter för Vårt Södersläts infrastrukturgrupp.Foto: Tomas Nyberg

Detta är ett reellt problem för boende och trafikanter. Ett problem som också kan lösas förhållandevis snabbt, och borde varit löst sedan länge med en ringväg norr om Trelleborg. Tyvärr drar skribenten den felaktiga slutsatsen att en sådan ringväg skulle vara särskilt kontroversiell, och att det skulle finnas ett motstånd från boende i den östra delen av Trelleborg. Så har vi aldrig upplevt det. En ringväg för att underlätta att ta sig med bil genom Trelleborg, och därmed göra livet lättare för alla dem som pendlar från öster om staden ut mot E6, skulle gynna alla boende i Trelleborg. En sådan väg föreslogs också av oss (då som Söderslättspartiet) redan för tio år sedan. Nu har däremot frågan gått i stå i och med att den sittande majoriteten från SD, KD och M inte i första hand vill bygga en ringväg för trelleborgarna, utan kräver att bygget ska vara en del av en tänkt framtida lastbilsinfart till hamnen från öster. Detta innebär att deras förslag till ringväg måste kunna utvecklas till en trefilig väg med planskilda korsningar, 100 km/h i hastighetsbegränsning och en sträckning utanför järnvägen för att kunna ansluta till ett tänkt truckcenter. Allt enligt den utredning som gjordes inför beslutet om östlig hamninfart 2017. En infart som dessutom Trafikverket nu tydligt sagt att man inte är intresserade av.

”Tyvärr drar skribenten den felaktiga slutsatsen att en sådan ringväg skulle vara särskilt kontroversiell, och att det skulle finnas ett motstånd från boende i den östra delen av Trelleborg.”
Fredrik Winge, Sven Tilly, Christer Dahlberg, Christian Ottergren
, Vårt Söderslätts infrastrukturgrupp

Vårt Söderslätt föreslår en ringväg från väg 108 och österut till väg 9 som löper innanför järnvägen, och på så sätt påverkar befintlig bebyggelse väldig lite. Den vägen ska hålla en standard som motsvarar den befintliga ringvägen västerut från väg 108. Ett sådant projekt är mindre och lättare att genomföra än det som föreslås nu och kan påbörjas omgående. Som vi ser det är skälet till att ringvägsbygget ännu inte är igång att en majoritet i fullmäktige bestämt att det ska samordnas med en framtida lastbilsinfart till hamnen. En infart som fortfarande är högst osäkert om den blir av. Glöm inte att det dessutom ska folkomröstas om lastbilsinfarten och att Trafikverket uttalat sig emot en sådan infart.

Annons

Om vi inte blandar ihop ringvägen med lastbilsinfarten till hamnen är vi övertygade om att trafikproblemet Britt Alm tar upp kan få en snabb lösning.

Kom ihåg att folkomröstningen på valdagen inte handlar om ringvägen. Den handlar om västlig eller östlig infart till hamnen.

Fredrik Winge, Sven Tilly, Christer Dahlberg, Christian Ottergren
, Vårt Söderslätts infrastrukturgrupp

Annons
Annons
Annons
Annons