Annons
Insändare

Varför gäller strandskyddet inte för hundrastgården?

Kommunen insisterar på att Bo Ryléns hemmabyggda översvämningsvall skall bort.
Publicerad 11 maj 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten jämför översvämningsvallen i Böste med andra projekt och ifrågasätter kommunens överklagan.
Skribenten jämför översvämningsvallen i Böste med andra projekt och ifrågasätter kommunens överklagan.Foto: Tomas Nyberg

Bo Rylén i Böste brydde sig inte om söka strandskyddsdispens men fick rätt i domstol. Kommunen överklagar dock och säger att den hemmabyggda översvämningsvall skall bort. Vallen är ungefär en halvmeter hög, går mellan Bo Ryléns tomt och stranden och består av gräsbevuxet grus. Kommunen menar att strandskyddet skall garantera allmänheten att utnyttja våra stränder.

Vallen är så låg, plan och osynlig i landskapet att den inte hindrar allmänheten från att komma åt området anser mark- och miljödomstolen efter att de besökt platsen. Men kommunen ger sig inte utan de har överklagat domstolens beslut. Om fastighetsägare längs kusten börjar bygga egna vallar utan strandskyddsdispens finns risken att växter och djur i den känsliga strandzonen påverkas negativt argumenterar kommunen. Även om vallen ligger på Ryléns fastighet så räknas den tydligen inte som tomtmark dit allmänheten inte har tillträde anser kommunen.

Annons

En halvmeter hög gräsbevuxen vall kan inte förstöra växt och djurliv. Det finns redan många naturliga vallar överallt längs våra stränder.

”En halvmeter hög gräsbevuxen vall kan inte förstöra växt och djurliv. Det finns redan många naturliga vallar överallt längs våra stränder.”
Cecilia Schyllert

Kommunen har ju fått strandskyddsdispens för att flytta hundrastgården cirka 500 meter på Östra Stranden så nära där badgäster befinner sig hela sommaren. Att få dispens för hundrastgård vid stranden övergår mitt förstånd. Finns inte här känsliga växter och djur som kan påverkas negativt? Och likaså när tångrensning görs längs stranden så tar man inte bara tången utan väldigt många strandväxter som djur lever i. Varje år är det riktig skövling av strandväxterna. Detta om något är att bland annat naturen och djurlivet längs Östra Stranden fördärvas.

De vill även asfaltera i Nyhemsparken för parkeringsplatser till hundrastgården. Helt vansinnigt. Inget av ovan vill kommunen tyvärr svara på. De ser bara att alla deras ”storslagna” planer skall göras på öster vilka kommer att få dåliga konsekvenser för oss boende. Det är tyvärr mycket tragiskt att fördärva en hel stadsdel.

Cecilia Schyllert

Annons
Annons
Annons
Annons