Annons
Insändare

Varför agerar inte ”demokratikommunalrådet”?

På det extra kommunfullmäktigemötet den 17 april var det val till ledning för de kommunala bolagen. Allt gick snabbt och enkelt tills vice ordförande-posterna skulle tillsättas i respektive bolag.
Publicerad 20 april 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten skriver om valen av ledningen för de kommunala bolagen som gjordes vid det extrainsatta kommunfullmäktigemötet den 17 april.
Skribenten skriver om valen av ledningen för de kommunala bolagen som gjordes vid det extrainsatta kommunfullmäktigemötet den 17 april.Foto: Andreas Mårtensson

Vice ordförande i bolagsstyrelser är enligt aktiebolagslagen helt oviktiga, positionen och titeln finns inte i lagen. Det är kutym i kommunala bolag att ha en vice ordförande tillsatt från oppositionen för att säkra bolagets kontinuitet vid maktväxling. Kort sagt – en demokratifråga!

Hur agerade då ”demokratikommunalrådet” då denne var på förslag till vice ordförande i Trelleborgshem? Rimligen borde han avstått från platsen för att stödja de tidigare fastställda demokratiska principerna. Han jävade ut sig men hans kollegor i det blå styret vänder på den demokratiska grunden och begär nu att viceposten ska hållas i styret.

Annons

I ärendet yrkandet oppositionen två motkandidater från S respektive VS. Det bör tilläggas att arvodet för just vice ordförande-posten nyligen höjdes med 300 procent till 7 000 kronor per månad.

Hur ska då ett val gå till när det ska tillsättas ledning i kommunala bolag?

Vi tillämpar elimineringsval i Sverige om flera nomineringar föreligger. Valet börjar med att en propositionsordning fastställs. Vilket är huvudförslaget (styrets) och vilka är de utmanande förslagen (motpropositionsförslag) (oppositionens två i detta fall)?

För att veta vilket motpropositionsförslag som ska prövas mot huvudförslaget ställs i detta fall oppositionens två förslag mot varandra i en första omröstning. Det segrande förslaget ställs därefter mot huvudförslaget i en huvudomröstning. Då kommer den kandidat som får majoritet bli vald.

Hur gjordes valen på kommunfullmäktige?

På mötet beslöt kommunfullmäktiges ordförande att hantera valet på annat sätt; att ledamöterna skulle rösta på alla tre förslagen samtidigt i endast en omröstning. Ingen huvudomröstning i enlighet med kommunallagen genomfördes. Detta är fel och i ett sådant fall ska de två förslag som har flest röster gå till en huvudomröstning som leder till att de två förslagen med flest röster ställs mot varandra. En demokratisk process där oppositionen får möjlighet att samlas kring ett motförslag.

”Rimligen borde han avstått från platsen för att stödja de tidigare fastställda demokratiska principerna.”
Thomas Nilsson

Därför bör beslutens laglighet prövas!

Har det något betydelse?

Ja, till exempel i fallet med det instiftade ”demokratikommunalrådets” plats som vice ordförande i Trelleborgshems styrelse.

Av 61 röster fick ingen enkel majoritet.

Annons

Valresultat: 30 Henrik Silfverstolpe (L), 19 Birgitta Lanér Sjöström (S), 11 Ann-Marie Flink (VS) och 1 blank.

I en huvudomröstning skulle utfallet kunna ha blivit 30-31, vilket vi nu inte vet och kanske aldrig får reda på. Eftersom platsen som vice inte har kvar sin betydelse när den inte besätts av opposition, så hade ”demokratikommunalrådet” en utmärkt chans att börja utöva detta uppdrag genom att helt enkelt avstå platsen till oppositionen.

Uppdraget som ”demokratikommunalråd” är motiverat av att det blivit så polariserat i kammaren och tonen mellan politikerna har blivit dålig. Tänk vilken demokratiöppnare det hade blivit att bjuda upp till demokratisk dans i Parken, men det hade ju haft ett pris; ett förlorat arvode.

Att sedan kommunfullmäktige ska avslutas så nesligt med att beredningen av fastighetsbolaget Kaplanen 6 inte följer bolagsordningen och mötet måste återremittera ärendet till valberedningen verkar vara symptomatiskt.

Ledande politiker har åter igen visat sin dåliga kvalitet som underminerar väljarnas förtroende och de bör ställa sina platser till förfogande.

Thomas Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons