Annons
Insändare

Våra fyra storbanker verkar ha glömt människan och applåderar sina vinster

Finansinspektionen har på regeringens uppdrag att skydda konsumenternas intressen. Vinsterna för de fyra storbankerna under första kvartalet var närmare 37 miljarder.
Publicerad 2 augusti 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tommy Bengtsson i Beddinge kritiserar storbankerna.
Tommy Bengtsson i Beddinge kritiserar storbankerna.Foto: Martina Holmberg / TT

I vårt land är vi överens om att vi skall ha ett stabilt finansiellt system så att bankerna har stora kapitalbufferter för att klara en finansiell kris. Med de höga vinsterna som de fyra storbankerna visat under de gångna åren så har de i särklass högst kapitalbuffert bland europeiska banker. Med grunden i denna buffert och de vinster som de fyra storbankerna redovisar genom ökade ränteintäkter så verkar det som regeringen och finansinspektionen sitter stilla och i uppdraget från regeringen till finansinspektionen finns ett konsumentskydd.

Enligt uppgift så betalas 0,25 i inlångsränta på ett vanligt lönekonto och för ett rörligt bolån så närmar det sig 4,5% och om man tar ett konsument lån i banken så närmar det sig 7%.

Annons

Således har bolåneräntor stigit i år beroende på att Riksbanken har höjt styrräntan till 3,75% och kundernas inlåningsräntor har inte följt med. Hälften av den redovisade vinsten i Handelsbanken och Swedbank kommer från bostadslån.

De svenska hushållen har drabbats av höga kostnadsökningar, genom inflation, ökade ränteutgifter samt under viss tid fördubblade delräkningar.

Trelleborgs Allehandas ledare lördagen den 22 juli berömmer de fyra storbankerna och de övriga bankerna som finns på marknaden får ingen speciell uppmärksamhet. Banker som de lokala sparbankerna som Skurups Sparbank som finns i närheten och de kundägda Landshypotek bank och Länsförsäkring bank är ju aktörer på marknaden som har ökat sina marknadsandelar.

Konsumenternas ökade förtroendet för dessa banker kan ha sin förklaring i att man fortfarande ser människan och det ger ett förtroende tillbaka till banken. För många känns det besvärligt och opraktiskt att flytta sina bankaffärer och det innebär att konkurrensen inte fungerar på ett tillfredställande sätt, vilket inte är bra för samhället.

Den statliga banken SBAB har ju också ett ökat förtroende från konsumenten, vilken märks genom ökade marknadsandelar.

Vad gör våra storbanker åt bedrägerierna som förknippas med Bank-id? Nyligen kunde vi läsa om att en kvinna blev av med närmare sjuhundra femtiotusen kronor. De kriminella riktar säkert en tacksamhetens tanke mot bankerna och dess system med bank-Id.

Vi som växt upp med bankerna upplevde bankerna som trygga och säkra för vårt sparande. Bankerna har tillsett att deras kunder har Bank-Id och de är säkert medvetna om att äldre personer är en högriskfaktor.

Bankerna gör miljardvinster och något är fel med Bank-id och för vissa människor är det alltför sårbart.

Det är dags för de fyra storbankerna på allvar och skyndsamt tar tag i problemet. Så kan det inte fortsätta när de fyra storbankerna gör miljardvinster medan vissa bankkunder blir utblottade.

Kontanthanteringen i vårt samhälle måste också fungera, inte minst för människor i digitalt utanförskap och samhällets krisberedskap. I våra grannländer Danmark och Norge finns det lagar som säger att handeln är skyldig att ta emot kontanter. Bankomat som ägs av storbankerna och de mindre bankerna och andra kortutgivare har avtal med bankomat, vilket gör att deras kunder kan använda sig av kontantservicen.

Annons

Dessutom omtalas att man inte har råd att ha kvar uttagsautomater i dagens omfattning i framtiden. Med de stora vinster som redovisas för första kvartalet 2023 så torde det vara en skyldighet att för bankerna att tillhandahålla kontanter.

Trots sina stora vinster så önskar bankerna statens medverkan för kontanthanteringen i samhället. Regeringen har genom sin myndighet finansinspektionen styrmedel att tillse att vi har ett högt konsumentskydd inklusive för. kontanter så att man inte behöver införa ett lagstadgat tvång. Bankerna har sin roll i vårt samhälle och det gäller att se och bedöma helheten.

Tommy Bengtsson, Beddingestrand

Annons
Annons
Annons
Annons