Annons
Insändare

Vår skola behöver en samsyn både lokalt och centralt

Utvecklingen inom skolan inger oro och i Trelleborgs Allehanda (den 17 november) kan man läsa hur skolbetygen rasar i vår kommun.
Publicerad 2 januari 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Har vi en bra skola för alla elever så blir också samhället bra på sikt, skriver Tommy Bengtsson.
Har vi en bra skola för alla elever så blir också samhället bra på sikt, skriver Tommy Bengtsson.Foto: Dan Hansson/TT

Ansvaret för den svenska skolan har historiskt pendlat mellan staten och landets kommuner. Den stora förändringen skedde under 1990-talet då det reagerande partiet Socialdemokraterna med en liten riksdagsmajoritet drev igenom kommunaliseringen av skolan. Senare under samma årtionden drev Alliansregeringen igenom friskolereformen med fritt skolval och rörlig skolpeng, vilket innebar att statens ansvar för skolan minskade ytterligare.

Således kan man konstatera att denna förändring på 1990-talet av två olika regeringar har haft en stor påverkan för hur skolan har utvecklats de senaste decennierna.

Annons

Den nya regeringen tar i sitt Tidöavtal tillsammans med Sverigedemokraterna upp att skolan skall ha ett större kunskapsfokus.

Det känns som den nya regeringen inte vill genomföra någon större förändring inom skolans värld och inte försämra förutsättningarna för de stora friskolekoncernerna att fortsätta sin verksamhet med bra ekonomiskt resultat.

Skolans mål är att ge alla barn lika möjligheter att utvecklas så långt det är möjligt och det står det i skollagen. Våra gemensamma skattemedel skall användas så effektivt som möjligt och inte gå till vinster åt friskoleföretag eller försvinna genom kommunala effektiviseringar på skolans område.

”Det känns som den nya regeringen inte vill genomföra någon större förändring inom skolans värld och inte försämra förutsättningarna för de stora friskolekoncernerna att fortsätta sin verksamhet med bra ekonomiskt resultat.”
Tommy Bengtsson

Bland friskolorna finns det de som har misskött sitt uppdrag som till exempel Thorengruppen som i sin verksamhet i Älmhult under två års tid inte haft någon undervisning i geografi och det senaste halvåret inte heller i historia. Skolinspektionen har uppmärksammat förhållandet och har fått tidsfrist för att rätta till bristerna, annars väntar vite. Det finns också friskolor som sköter sitt uppdrag.

Politikerna i vår riksdag har genom olika kommunaliserat skolan och infört friskolereformen, men ingen regering har prioriterat om skolan fullgör sitt uppdrag i enlighet med skollagen.

Det känns som om eleverna och lärarna får betala priset medan politikerna går fria. Har vi en bra skola för alla elever så blir också samhället bra på sikt. Det är nämligen i kombination med hemmet och i skolan vi bygger vårt framtida samhälle.

Beddingestrand i januari 2023

Tommy Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons