Annons
Insändare

”Vänsterpartiet valde den väg som var kraftfullast”

Signaturen HKD ställer i ett öppet brev i TA ett antal frågor angående politikerarvodena, bland annat till oss i Vänsterpartiet. HKD undrar varför vi inte avslog förslaget och varför det inte kunde återremitteras.
Publicerad 10 januari 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mats Sjölin (V) svarar på en tidigare insändare och förklarar varför Vänsterpartiet inte avslog förslaget och varför det inte kunde återremitteras.
Mats Sjölin (V) svarar på en tidigare insändare och förklarar varför Vänsterpartiet inte avslog förslaget och varför det inte kunde återremitteras.Foto: Andreas Mårtensson

Förslaget till beslut var att anta arvodesregler för 2023-2026. Vi i Vänsterpartiet yrkade på återremiss för att arbeta om och sänka arvodena, vilket i praktiken var liktydigt med avslag. Ärendet var arvodesregler för perioden 2023-2026. Frågan var inte att ta ställning, för eller emot, en förändring av gällande arvodesregler. Frågan var att ta ställning till arvodesregler för kommande period när de gamla reglerna hade upphört.

Det var ingen som yrkade på avslag, men om någon hade gjort det och det hade gått igenom så hade det inte funnits några arvodesregler. Arvodesberedningen skulle då ha behövt ta fram ett nytt förslag. Med andra ord så hade det inneburit precis samma sak som om vårt återremissyrkande hade gått igenom. Med den enda skillnaden att återremissyrkandet skulle gått igenom om 1/3 av ledamöterna hade stöttat det (till exempel hela oppositionen), så kallad minoritetsåterremiss. Hade vi i stället formulerat det som ett avslagsyrkande skulle det krävts en majoritet för att gå igenom, men som sagt inneburit precis samma sak.

Annons

Därför föreslog vi det som låg närmast ett avslagsyrkande, som hade störst chans att vinna gehör och som också hade gett möjlighet för den folkliga opinionen att fortsätta påverka politikerna till att ta ett rimligare beslut. Helt enkelt den väg som var kraftfullast. Att det sedan inte gick igenom berodde inte på oss.

Mats Sjölin, Vänsterpartiet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons