Annons
Insändare

Valrörelse och mörkrets furste stiger ned

Snart är det val och stödet för Sverigedemokraternas ser ut att öka. Många lockas av partiets populistiska förslag, men få väljare har troligtvis uppmärksammat vad som gömmer sig i partiets idéprogram, menar skribenten.
Publicerad 21 juli 2018
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten menar att många som lägger sin röst på SD troligtvis inte vet vad som står i partiets idéprogram.
Skribenten menar att många som lägger sin röst på SD troligtvis inte vet vad som står i partiets idéprogram.Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Årets val avgör huruvida de mörka krafterna skall ta över vårt demokratiska land. Nordiska Motståndsrörelsen stör yttrandefriheten med våld och Sverigedemokraterna attackerar skickligt i sociala medier för en ideologi som jag trodde var i det närmaste död. Ledaren i TA frågade 12 juli: ”Vad står SD för egentligen”. Svaret är enkelt.

I den allmänna debatten hävdas att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti med ett nazistiskt förflutet. Men, det är värre än så. Deras ideologiska program (2015) vilar på den nazistiska ideologin. Idéprogrammet kan betraktas som en ”ulv i fårakläder”.

Annons

NSDAP (Tysklands Nationalsocialistiska Arbetarparti) var ett utpräglat populistiskt parti som gjorde anspråk på att förena alla tyskar. Man blandade ihop två stora dominerande politiska riktningar, borgarklassens materialism och arbetarklassens socialism. SD ger sig på samma politiska inriktning, där man tar vad som för stunden bäst passar, än det ena än det andra.

”Sverigedemokraternas nationalism är öppen och icke rasistisk”. Idéprogrammet, partifunktionärers och riksdagsledamöters uttryck i tal och skrift, visar att så inte är fallet.

”Demokrati betyder folkstyre” förklarar SD, men att ”detta begrepp blir problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk”. Här utesluter SD en stor del av våra medborgare som del av det demokratiska samhället.

Kapitlet ”Sverigedemokraterna och människan” är ett skrämmande dokument. SD säger att de står för en mer nyanserad bild av människan. Resonemanget bygger på kvasivetenskapliga teorier. Till exempel att nedärvda egenskaper förenar en viss grupp av människor. Slutsatsen av Sverigedemokraternas beskrivning är att alla invånare i Sverige inte passar till att bli fullvärdiga medborgare.

Nationalism betraktas som en del av partiets politik. Historien visar vad nationalismen ställt till med i världen. Mina egna erfarenheter, från ett års tjänst i före detta Jugoslavien, lärde mig hur nationalism bryter sönder ett samhälle, med massakrer och fördrivning av individer som inte tillhör den ”rätta” nationen.

Sverigedemokraterna uttrycker religionsfrihet som en del av det demokratiska samhället, men säger samtidigt att mottagning av flyktingar som tillämpar den muslimska religionen bör vara starkt begränsat. NSDAP program hade motsvarande skrivningar men där var det den judiska religionen som inte var lämplig. SD skiljer sig från andra riksdagspartier med att utesluta en utpekad religion i deras så kallade religionsfrihet. De säger att staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Hur stämmer detta med religionsfrihet?

Vår första tryckfrihetslag antogs redan år 1776, skriver SD, utan att värdera denna framgång och betydelse för det demokratiska samhället. Höga partifunktionärer har vid flera tillfällen yttrat att vissa medier inte skall finnas om de tar makten.

Sverigedemokraterna har nu erövrat begreppet ”folkhem”. I idéprogrammet nämns Teodore Holmberg som grundare av "folkhemmet”. Holmberg var engagerad i den högernationalistiska rörelsen SNF (Sveriges Nationella Förbund), sedermera en nazistisk organisation.

Nu lanseras ”Det Moderna Folkhemmet”. Partiledaren hyllar Per Albin Hansson som sin stora förebild. Holmbergs och Hanssons visioner om ”folkhem” står politiskt så långt ifrån varandra att de är omöjliga att jämföra. Att använda Per Albin Hansson som förebild för SD är lite väl magstarkt och föga trovärdigt. Här missbrukar SD de goda socialliberala krafter som under 1900-talet kämpade för att uppnå det fina samhälle som vi, trots brister, har idag. Ett samhälle med välfärd och alla medborgares lika värde, oberoende av nationstillhörighet eller bakgrund. SD politik kommer att riva detta samhälle.

SD höga opinionssiffror grundar sig sannolikt på att många som röstar på partiet inte uppmärksammat vad som döljer sig i idéprogrammet. De som lockas av populistiska förslag, såsom sjukvård, rättsväsende och invandring, väljer även ett samhällssystem som de förmodligen inte vill leva i. Det är viktigt att vi som tror på verklig demokrati och tro på alla människors lika värde, ser upp för idéer som splittrar och söndrar vårt samhälle.

Jan-Inge Svensson

Annons
Annons
Annons
Annons