Insändare

Vad är det som händer bakom rådhusets fasad?

Lördagen (den 20 mars) kan vi återigen läsa i Trelleborgs Allehanda att ytterligare en chef inom kommunens förvaltning har sagt upp sig från sin tjänst!
Publicerad 25 februari 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten reflekterar över arbetsmiljön inom Trelleborgs kommun.
Skribenten reflekterar över arbetsmiljön inom Trelleborgs kommun.Foto: Tomas Nyberg

För vilken gång i ordningen går inte att komma ihåg men nyligen kunde vi också i TA ta del av en infekterad strid mellan olika chefer i kommunledningen – allt inför öppen ridå! Detta leder förmodligen till att någon får lämna sitt jobb och andra inblandade går på halvfart en tid framöver! Hur kunde det gå så långt att samtal mellan chef och arbetstagare spelades in i hemlighet i syfte att senare kunna förklara hanteringen av samarbetet!

Självklart förekommer liknande arbetsmiljöproblem – någon gång – på de flesta arbetsplatser frågor som gäller rättigheter, skyldigheter och samarbetsproblem men man kan inte frigöra sig från tanken att det för närvarande inte finns ett fungerande system som klarar en genomgripande granskning för framgångsrika arbetsmiljöprocesser och kommunal företagsutveckling inom Trelleborgs kommun. Det behöver inte vara så men det material som jag har tagit del av i Trelleborgs Allehanda pekar på att ett bra fungerande system för samarbete på arbetsmiljöområdet saknas.

”En fråga man ställer sig är om problemen – på Trelleborgs kommun – i slutänden påverkar samhällsservicen och de offentliga kostnaderna som innevånarna via skattemedel betalar in.”
HB

Alla förstår att denna typ av negativa arbetsfriktioner inte gagnar kommunens arbetsmiljö och effektivitet och inte heller det resultat kommunens innevånare förväntar sig att kommunens ansvariga skall producera. Detta för att en del av arbetstiden går åt till att utveckla grogrunder för onödig osämja. I synnerhet inte när en viss del av arbetstiden – som i ovanstående fall visar går åt att hantera kränkande särbehandling. En fråga man ställer sig är om problemen – på Trelleborgs kommun – i slutänden påverkar samhällsservicen och de offentliga kostnaderna som innevånarna via skattemedel betalar in.

Kommunens högsta ledning har ansvar för att chefer och arbetsledare i hela organisationen har tillräcklig kunskap om hur man prioriterar för hög arbetsbelastning och hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Inte minst viktigt är att chefen samverkar nära och har tillräcklig kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och att ansvarig chef ger regelbunden, öppen och tydlig återkoppling på sina medarbetares arbetsinsatser!

HB