Annons
Insändare

Vad är det för konstverk som placerats i Anderslöv?

Kockska stiftelsen har skänkt ett konstverk placerat utanför Familjens hus i Anderslöv. Detta är naturligtvis mycket generöst och vi i församlingen är glada för detta.
Publicerad 9 juli 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skulpturen Nilofar, skapad av Samaneh Reyhani, utanför Familjens hus i Ansderlöv.
Skulpturen Nilofar, skapad av Samaneh Reyhani, utanför Familjens hus i Ansderlöv.Foto: Tomas Nyberg

Men!

Varför har vi i församlingen inte fått information om varken invigningsdag, vad konstverket heter eller vem konstnären är?

Annons

Det vore väldigt trevligt om inte bara kommunpolitikerna i Trelleborg fick närvara för att klippa band och dricka ”skumpa” med tillhörande snittar vid invigningstillfället.

Två Anderslövbor råkade vara i närheten vid invigningstillfället. De var de enda. Detta är ytterst beklagligt.

Alla frågar: Vad är det för ett konstverk som placerats utanför Familjens hus och vem är konstnären? Vem har bekostat detta? Och när har det placerats där? Ingen vet!

Glöm inte bort landsortsförsamlingarna. Allt kan inte handla om det som händer i Trelleborgs centrum.

Birgitta Hansson, Anderslövbo

Svar direkt: Bästa Birgitta, Jag kan intyga att invigningen genomfördes helt enligt vår planering och att inga fel eller misstag är begångna.

Planeringen utgick från att det skulle genomföras en symbolisk invigning tillsammans med de nya fastighetsägarna NREP. Syftet med invigningen var att manifestera de färdiga lokalerna och att verksamheterna varit igång sedan januari månad samtidigt skulle kommunen ta emot gåvan från Kockska stiftelsen. Nackdelen som du noterar blev att allmänheten och andra intressenter inte fick möjligheten att ge Familjens hus och konstverket den uppmärksamhet som det i efterhand kanske förväntats.

Varför en symbolisk invigning? Inför färdigställandet av Familjens hus och i samband med att lokalerna skulle tas i bruk hade kommunen en storslagen ceremoni med visning av lokalerna, musikkår, barnkör och ballongsläpp med mera planerad. Det ekonomiska värdet av satsningen är hundratals miljoner kronor över en lång tidsperiod, vilket vi tillsammans ville fira och uppmärksamma. Med anledning av fördröjningar under Coronapandemin och dess restriktioner blev färdigställandet försenat och vår planering gjordes om. Den planerade invigningen i januari fick ställas in. Efterhand som tiden gick togs lokalerna i bruk och NREP tog över som ägare. Tillsammans med dem enades vi om denna enklare invigningsceremoni.

Under våren har det dock funnits möjlighet att på annat sätt stifta bekantskap med verksamheterna i Familjens Hus. Den 7 maj hölls ett Öppet Hus för allmänheten där olika kommunala, regionala och privata verksamheter fanns representerade.

En annan mindre tillställning var barnens egen invigning av Trollskogens förskola, i de nya lokalerna i Familjens hus. Barn, pedagoger personal från bildningsförvaltningen och politiker från bildningsnämnden deltog tillsammans i invigningen av den nya förskolan.

Annons

Vi hoppas på fler tillfällen att visa upp och tillsammans glädjas över Familjens Hus och en levande landsbygd. På kommunens hemsida kan du hitta info om Familjens hus.

Fredrik Geijer, kommundirektör

Svar direkt: Som svar på din fråga - Kockska stiftelserna blev inbjudna till invigningen, det också påpekas att inbjudan är personlig. Vi svarade omedelbart och berättade vem som skulle komma och att vi önskade tala vid invigningen. Kockska stiftelserna värnar om hela Trelleborg, och det är också därför vi valde att skänka statyn för placering vid Familjens Hus. Vi hade förstås också gärna sett att fler Anderslövare deltagit i ceremonin men vi hoppas att statyn ska bli till glädje för byn och dess invånare under många år framöver.

Skulpturen Nilofar är skapad av Samaneh Reyhani. Hon är 32 år gammal och bosatt i Malmö. Hon har tidigare gjort flera offentliga utsmyckningar runt om i Sverige. Skulpturens namn, Nillofar, betyder lotus på persiska och är också ett vanligt förekommande kvinnonamn i österländsk kultur. Lotusblomman är en symbol för livet och kraften att överkomma svårigheter. Lotusblomman öppnar sig på morgonen och stänger sig igen när mörkret faller. Genom kopplingen till solens uppgång och nergång blir blomman en symbol för livet och världens kretslopp.

Kurt Dahlman, VD Kockska stiftelserna

Annons
Annons
Annons
Annons