Annons
Insändare

Utan lastbilen stannar Sveriges industrier!

Reaktion på insändare från Kjell Forsberg (den 6 april) och Åke Larsson (den 20 april).
Publicerad 9 maj 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lastbilar är rullande lager, menar skribenten.
Lastbilar är rullande lager, menar skribenten.Foto: Mattias Mattisson

Båda menar ett en östlig nerfart till färjorna via en ringväg från Maglarpsrondellen blir 10 km längre?

Hamnen skall inte flyttas till Böste, för dit är det cirka 10 km längre. Det blir cirka 3 km längre via en ringväg till östlig nerfart till färjorna.

Annons

Jag har även sett att flera insändarskribenter vill se mer gods på järnväg. Det är helt klart att det är det miljömässigt bästa sättet att transportera gods på. Jag har själv jobbat med järnvägs- och lastbilstransporter i 45 år både inrikes och utrikes. Redan i början på 1970-talet ändrades transportsättet då mer och mer gods transporterades med lastbil. Samtidigt rev man upp järnvägsspåren runt om i Sverige.

Detta var inget man då ifrågasatte på något sätt, varken från svenska staten eller industrin. Med lastbilens hjälp kunde i stället import- och exportindustrin i princip sluta med att ha eget lager för sin produktion. Nu kunde man ha vad man idag kallar "rullande lager", vilket innebär att industrins lager ligger på lastbilarna sedan många, många år tillbaka. Det innebär också att lastbilarna måste komma fram till tillverkningsföretagen enligt ett visst "flödesschema" för annars kan det bli driftstopp i deras produktion.

Det är också väldigt viktigt att informera läsarna om följande: Det finns tre olika prioriteringar för järnvägstransporter:

1. Passagerartransporter

2. Frys- o kyltransporter av livsmedel

3. Övrigt gods.

Med andra ord, det finns inte tillräcklig "spårtid" för vanligt gods som i dag transporteras på lastbil. Det finns inte en chans att järnvägen av i dag kan klara av att transportera ens en bråkdel av det gods som i dag transporteras med lastbil.

Man måste först och främst underhålla befintliga spår samt börja bygga nya järnvägar, det tar lång tid, och är väldigt dyrt.

När väl spåren mot städerna är klara måste man bygga nya industrispår till tillverkningsindustrierna för att fullt ut utnyttja järnvägens miljöfördel. Annars tvingas man bygga omlastningsterminaler runt om i vårt avlånga land för omlastning från järnväg till lastbil!

Vi i Sverige och övriga Europa är väldigt långt ifrån önskemålet, att lastbilen slutar köra på våra vägar! Jag är helt övertygad om att, utan lastbilen stannar Sveriges och övriga Europas industrier!

Annons

Jag hoppas att artikelförfattare som i denna tidning tycket att det "bara" är att lasta över lastbilsgodset till järnväg, tar till sig detta, och förstår den verklighet som trots allt existerar.

Jag vill passa på att tacka Petter Birgersson (den 13 april) som på ett konstruktivt sätt förklara vad som måste göras för att utveckla Trelleborg som stad.

LBP

Annons
Annons
Annons
Annons