Annons
Insändare

Trexit?

Ämnar Trelleborg remain? – För evigt bli kvar i sin självförvållade koma? – Eller göra en exit, bryta sig ur det stillastående skadebeteendet?
Publicerad 14 november 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sedan tillträdet av det nya styret gnälls det över hela linjen från alla nämnder om de direktiv till nedskärningar som gäller – man klarar inte måluppfyllelser, skriver Rune Roth.
Sedan tillträdet av det nya styret gnälls det över hela linjen från alla nämnder om de direktiv till nedskärningar som gäller – man klarar inte måluppfyllelser, skriver Rune Roth.Foto: Sara Johari

Argument och debatt har flödat fritt, såväl i denna tidning som i valpropaganda och i kommunfullmäktige. I avsevärda upprepningar. Skyttegravarna torde lätt kunna lokaliseras av var och en.

Den stolta plan för finansiell strategi som styret genom PWC presenterat omfattar allt, och lite till, likt förväntansfulla barn kan tänka sig inför tomtens ankomst – utan hänsyn till föräldrars plånbok. Alla föräldrar förstår att välja och att prioritera med förstånd och hushållning i behåll.

Annons

En absolut förutsättning för styrets plan är besparingar/nedskärningar i all social service: Skola, vård, omsorg med flera samt nödvändig utförsäljning av kommunalt ägda tillgångar. Hamnbolaget tvingats till avyttring av kulturmärkta fastigheter, nu står allmännyttans Trelleborgshem på tur.

Allt som generationer har byggt och fogat samman – under olika politiska styren men med en samsyn om invånarnas bästa för ögonen.

Sedan tillträdet av det nya styret gnälls det över hela linjen från alla nämnder om de direktiv till nedskärningar som gäller – man klarar inte måluppfyllelser.

Märkligt är att detta inbegriper även de ledamöter som ingår i de partier som låst sig i att förorda ringväg och östlig hamninfart, som det ju står klart i att kommunen ensamt måste finansiera. – Vad menar man då? Både ha och äta kakan? – Full social service och att samtidigt genomföra dessa projekt?

Nog måtte det finnas ett samlat förnuft bland ansvariga att kunna se det otillräckliga i detta?

Välj! – Social service mot ofinansierade vägprojekt? Det senare med en riskbedömning innebärande en höjd kommunalskatt till upp emot 9 kronor och en orimlig kommunal skuldbörda. Genomför gärna skissade projekt när rimlig finansiering kan presenteras.

Kom upp ur skyttegravarna alla partier! – Och tala till väljarna med förstånd, de begriper fullt ut. Basta!

Rune Roth

Annons
Annons
Annons
Annons