Insändare

Trelleborgshem har god ekonomi nu!

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten funderar över kommunens ekonomi – och framtida investeringar.
Foto: Martina Holmberg / TT
Skribenten funderar över kommunens ekonomi – och framtida investeringar.

Trelleborgshem har en mycket god ekonomi i dag, fastighetsvärdet är dubbelt mot låneskulden med mera.

En nybyggnadstakt i normal omfattning har Trelleborgshems ekonomi råd med utan problem.

Som Lennart Höckert (S) sa så får en ny fastighetsägare ett dubbelt så högt kapital som skall förräntas, då måste något bli lidande, antingen en högre hyra eller sämre underhåll.

Utförsäljning av Trelleborgshem är bara till för att man saknar kapital till sina politikerdrömmar om Ringväg och Sjöstad.

På grund av politikerdrömmarna så har kommunen redan en hög skuldsättning.

Om man sätter igång en utförsäljning av kommunala tillgångar så går de första 3 miljarderna till för att betala befintlig skuldsättning i kommunen.

Politikerdröm 1 är ringvägen.

Rubin (M) går i tron att han får en fortsättning av befintlig ringväg för 500 miljoner, enligt uppgift så har han blivit informerad av Trafikverket att han får lägga till 1 miljard.

Vi som vet vad befintlig ringvägsdel har kostat och har logiskt tänkande har förstått länge, att det skulle kosta i den storleksordning som Trafikverket har angett.

Politikerdröm 2 är sjöstaden.

Här finns redan utredningar som visar att detta projekt ligger i flermijardklassen för kommunen.

Varför skall man ha ringväg och sjöstad, när centrum kommer på undantag?!

Kjell Forsberg