Annons
Insändare

Trelleborgs politiker säljer ut trelleborgarnas trygghet, miljö och åkermark

Läser Anders Christensson, chef för Kriminalvårdens debattinlägg (den 6 februari).
Publicerad 16 februari 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sverige klarar inte många dagar utan import av livsmedel. Då kommer vi behöva all åkermark för vår självhushållning, menar skribenten som är kritisk mot etableringen av ett fängelse i Trelleborg.
Sverige klarar inte många dagar utan import av livsmedel. Då kommer vi behöva all åkermark för vår självhushållning, menar skribenten som är kritisk mot etableringen av ett fängelse i Trelleborg.Foto: Nisse Hult

Blir mycket förvånad över deras beslut att bygga just här öster om Trelleborg. Trelleborgs politiker säljer ut trelleborgarnas trygghet, miljö och åkermark till Kriminalvården mot att få tillstånd att bygga ringvägen. Politikerna har beräknat att antalet bilar som etableringen innebär kommer belasta Trelleborg vägar så mycket att då måste en ringväg byggas.

Lite fakta: Fängelset kommer byggas på 50 hektar, cirka 100 fotbollsplaner stort, åkermark som klassas som absolut bäst i världen öster om Trelleborg norr om tomatodlingen.

Annons

Vi har en pågående pandemi som vi inte vet hur den slutar. Sverige klarar inte många dagar utan import av livsmedel. Då kommer vi behöva all åkermark för vår självhushållning.

Det står också att det finns fina pendlingsförbindelser så att personalen slipper köra egen bil. Det stämmer absolut inte. Pågatågsstationen finns 3 km bort. Lokalbussar och regionbussar har inga hållplatser i närheten. Och sen skall man passera en mycket trafikerad väg 9. Det blir att promenera flera kilometer i ur och skur. Lokalbussarna går inte på morgnarna på helgen. Rättspsyk har svårt att rekrytera personal då man inte kan pendla alla dagar/tider och har lång väg att gå från närmaste busshållplats. Fängelset kommer ligga längre bort och kommer ha ännu svårare att pendla till och från. Det står också att det blir lite trafik i mindre bilar och det kommer inte att märkas så mycket. Det skall finnas 450 intagna som har anhöriga som vill komma och hälsa på. Personal som kör från och till arbetet. Transporter med fångar, mat, med mera. De siffrorna berättar hur många fordon som kommer belasta vägarna genom Trelleborg. Det kommer bli hundratalet fordon per dygn som kommer köra fram och tillbaka genom Trelleborg. Med tanke på det kaos som finns i dag kommer det här bli en katastrof med all dessa fordon kommer belasta Hedvägen eller andra vägar. Med tanke på Region Skånes miljömål är det helt fel att lägga ett fängelse längst ner i söder, där det alltid är långa transportsträckor.

”Med tanke på Region Skånes miljömål är det helt fel att lägga ett fängelse längst ner i söder, där det alltid är långa transportsträckor.”
Orolig för framtiden i Trelleborg

Sen är det otryggheten då många anhöriga är hårt kriminella och skall passera och vistas nära bostäder, skolor, förskolor och rekreationsområde. Det jag vill säga att placeringen är helt fel. Politikerna säljer ut Trelleborgs trygghet, hälsa, miljömål och bästa åkermarken bara för att ringvägen skall få tillstånd att byggas. Med tanke på framtiden i pandemins framfart då vi behöver all odlingsbar mark och Region Skånes miljömål med att minska alla transporter måste Kriminalvården hitta en lämpligare plats när infrastruktur och ej bygga på odlingsbar mark. Trelleborgs kommun med politiker utnyttjar er för att få bygga ringvägen som alla instanser sagt nej till.

Läser om kommunens nationella kampanj. Där står inget om fängelset eller rättspsyk. Varför kan man undra?

Orolig för framtiden i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons