Annons
Insändare

Trelleborgarnas egen hamn – ta ansvar!

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med logistik och transporter och har haft ledande befattningar i olika företag, såväl inom transportbranschen som inom industrin.
Insändare • Publicerad 2 september 2011

Under de senaste månaderna har jag med stigande förvåning följt nyhetsrapporteringen via internet om Trelleborgs hamn. Utifrån min professionella bakgrund har jag några reflektioner.

Trelleborgs hamn är en av landets största hamnar och Östersjöns största järnvägshamn. Trelleborgs hamn är därför av vitalt intresse för Sveriges näringsliv. En betydande del av Skandinaviens import och export går via hamnen. Hamnen är därför inte bara en lokal angelägenhet, utan har en nationell betydelse.

Annons

Det gör att ägaren till Trelleborgs hamn har ett stort ansvar och man kan inte använda hamnen, eller tillåta att hamnen används, som ett slagträ för att uppnå politiska syften.

Hamnen ligger mitt i staden. Staden och hamnen är intimt förknippade med varandra. Det är inte heller konstigt att det finns olika uppfattningar om hamnen och dess utveckling hos de politiska partierna i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs hamn ägs ytterst av kommuninvånarna i Trelleborg. Hamnens styrelse är tillsatt av kommunstyrelsen. Politikerna i styrelse har dels till uppgift att se till att ägardirektiv följs. Dessa fastställs i fullmäktige och där får politiken råda. När den politiska diskussionen är avklarad och styrelseledamöterna är valda, är det styrelseledamöternas ansvar att se till bolagets bästa.

En ledning skall visa professionalism och handlingskraft och klara av att fatta pragmatiska och ibland även obekväma beslut. Min professionella bedömning är att det har såväl nuvarande som tidigare ledning visat. Det är därför förvånande att läsa hur vice ordförande i Trelleborgs hamn, Catherine Persson, uttrycker sig om förtroendet för hamnens ledning; "Det vill jag inte kommentera" säger Catherine Persson i en artikel (den 16 augusti).

Om man som styrelseledamot i ett bolag ifrågasätter förtroendet för dess ledning i media är risken stor att förtroendet för bolaget skadas. En sådan diskussion skall inte föras via media utan hållas inom bolagets styrelse. Även om Catherine Persson är politiker och som sådan brukar kommunicera via media är detta inte en politisk debatt i fullmäktige, utan ett styrelsefråga i ett kommersiellt aktiebolag. Catherine Persson visar i denna fråga inte prov på det goda omdöme man både kan förvänta sig och kräva av en vice styrelseordförande. Därför bör hon, enligt min mening, ställa sin plats till förfogande i hamnens styrelse.

De, mer eller mindre, stolliga förslag och utspel som Söderslättspartiet för fram och presenterar med jämna mellanrum hör givetvis också hemma i den politiska debatten. Vi lever som tur är i en demokrati och då är det tillåtet att framföra stolliga åsikter.

Även om man uppenbarligen inte har rätt bakgrundsinformation och sakkunskap har Söderslättspartiet givetvis rätt att ifrågasätta intjänandeförmågan och investeringskostnaderna för hamnen. En lösning kan ju faktiskt vara att sälja hamnen.

Däremot, förslag och ogrundade påståenden, vars syfte enbart är att smutskasta bolaget och dess ledning, eller att hindra en utveckling av hamnen som kan skada den svenska utrikeshandeln, är inte acceptabla.

Trelleborgs Allehanda har en stark ställning i Trelleborgs kommun. En av tidningens främsta uppgift är att granska beslutfattare och deras beslut. En sådan granskning skall utföras objektivt och följa en god journalistisk sed. Hela den debatt som förts om grabbighet, uppsagda medarbetare, anställda som slutat eller personal som begår brottsliga handlingar och lämnar ut dokument från kassaskåp hör inte hemma i tidningen. Att tillåta sådana inlägg, som enbart syftar till att skada företaget och/eller dess nuvarande ledning är inte god journalistisk sed.

Det finns alltid, anställda, tidigare anställda likväl som andra intressenter som, av olika anledningar, inte delar styrelsens och företagsledningens syn.

Annons

Svar:

Det är viktigt att debatten i tidningen är fri så att många som möjligt får komma till tals. De inlägg som insändaren ovan tar upp om grabbighet, uppsagda medarbetare och anställda som har slutat har sitt ursprung i den granskning av hamnen som Trelleborgs Allehanda har genomfört. Det finns därför inget hinder för att publicera dessa inlägg så länge som de är sakliga och håller en god debatton.

Mattias Karlsson

Politisk redaktör och debattredaktör

Nilla Andersson
Hamnintresserad
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons