Annons
Insändare

Trelleborg har inlett det nya året med ett steg i fel riktning

En sen sommarkväll i juni, satt jag och funderade över ett faktum som oroade mig grovt. Jag hade nämligen fått hum om att var och en av oss måste halvera våra utsläpp för att försäkra oss om vår överlevnad.
Publicerad 2 februari 2019
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lastbilar är inte framtiden menar skribenten i ett kritiskt inlägg mot planerna på en östlig ringväg.
Lastbilar är inte framtiden menar skribenten i ett kritiskt inlägg mot planerna på en östlig ringväg.Foto: Tom Wall

Att den vackra miljö, som vi förstört, annars skulle göra samma sak mot oss. Jag slår upp locket på min dator och framför mina ögon står det att Trelleborgs kommun röstat igenom att investera i att bygga en ringväg. Hur kan det komma sig att en kommun väljer att satsa på en miljöförstörande industri, snarare än sina närproducenter?

Trelleborg stad kan stolt ställa sig bakom den massproduktion, som tär på den lilla socioekonomiska och miljömässiga hållbarhet som kvarstår i dagens samhälle. Stadens geografiska förutsättningar möjliggör en enorm ekonomisk vinst. Att gränsa till havet är nämligen som att vinna på lotto, genom vår stad kan alla lastbilar passera! Oavsett hur många ekonomiska fördelar detta medför, så utesluter det inte faktumet att ni som styr kommunen besitter ett kollektivt ansvar gällande att alltid sträva efter en hållbar kommun. Min fråga till er är hur ni överhuvudtaget kommit fram till idén att en ny väg för lastbilar skulle vara minsta lilla miljömässigt hållbart?

Annons

En kan alltid argumentera ur ett ekonomiskt perspektiv och tala för hur gynnande detta skulle vara. Detta kan dock bemötas med att ifrågasätta hur vidare vägen kommer att vara till nytta, då lastbilarna inte längre kommer att vara det optimala transportfordonet i koppling till bland annat Parisavtalet. Då det har börjat ställas krav på multinationella företags utsläpp i samband till frakt av varor, så kan en spekulera kring teorin att företag kan börja överväga alternativa transportsätt. I projektplanen för ringvägen nämns och diskuteras miljöfrågor. Här skrivs det om de fina naturresurser som staden besitter och om hur dessa “är av sådan karaktär att de är möjliga att återskapa på annan plats om de behöver tas bort i samband med exploateringen.” (s. 54, Planprogram Östra Ringvägen). Detta konstaterande förlitar sig endast i det idylliska fallet där inte en annan människa får samma idé i sin lilla kuststad. Bebyggelsen av en väg kommer självklart inte att förstöra jordklotet likaså som att skeppa lastbilar till lilla Trelleborg. Men, vill Trelleborgs kommun investera i stöttningen av den industri som står bakom grov miljöförorening?

Små kommuner har en enorm potential för att verka som trygga, fina och mysiga hem till allt från barnfamiljer till ensamstående pensionärer. Dessa kommuner kan bygga upp nätverk där lokalbefolkning kan sälja egenproducerade varor till varandra. Dessa kommuner kan satsa på att dra fler folk till sina vackra stränder. Dessa kommuner kan jobba med att lära ut till barn och vuxna med hjälp av utflykter med dagiset och gratis föreläsningar på biblioteket. Vår kommun väljer att satsa på den överdrivna industrialiseringen av en redan väl funktionerande stad. Vår kommun går emot Vägverkets förslag om att bygga en väg på ett ställe där den behövs och inte är i vägen. Vår kommun väljer att riva ner strandhus samt en vacker gård, för att bygga en väg för lastbilar. Med andra ord så väljer vår kommun att finansiera en icke behövlig industrialisering, i stället för att prioritera sina närproducenter.

Med endast 18 år på nacken, så ser jag redan konsekvenserna av massproduktion i min vardag. Jag kan ge er oändligt med statistik på konsekvenserna från utsläpp från massproducerande företag och deras båtar och lastbilar. Statistik som bevisar hur mycket som krävs för att förhindra att isarna smälter, att flera djurarter som dör ut varje dag eller att vi ska kunna andas ren luft. När förslaget om den nya ringvägen röstades igenom bevittnade jag ännu ett beslut av en äldre generation (“medelålders överviktiga män med weber-grillar”), som kommer att resultera i destruktionen av den värld mina barn kommer att växa upp i. Trelleborgs kommun har nu inlett det nya året genom att ta ett steg i fel riktning, ett steg ifrån närproducerat.

Emma Svensson

Annons
Annons
Annons
Annons