Annons
Insändare

Trelleborg har förutsättningar för att utvecklas i helt annan riktning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 januari klubbades enhälligt under punkten 17 'Låneram extern finansiering samt ram för koncernintern utlåning 2024'. Detta skedde i princip på två röda sekunder.
Publicerad 24 januari 2024 • Uppdaterad 30 januari 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
För att bidra till sin resultaträkning har hamnen under åren sålt av klenoder/landmärken som gamla posthuset, tullkammaren och stationsbyggnaden, skriver Rune Roth.
För att bidra till sin resultaträkning har hamnen under åren sålt av klenoder/landmärken som gamla posthuset, tullkammaren och stationsbyggnaden, skriver Rune Roth.Foto: Mårten Svemark

Själv är jag ingen överbegåvad nationalekonom och blir därför full av beundran för alla fullmäktiges besuttna kunskaper. Inte minst imponerad av att samtliga partier under den följande punkt 18 'Slutredovisning av projekt med självkörande buss i Trelleborg', försökte överträffa sig själva med att upprepat förklara för sig själva hur innovativa man varit, ja i själva verket varit 'front runner' inom teknisk utveckling i landet. Men, ja visst var det värt 9 miljoner kronor skattepengar trots misslyckandet med uteblivna hotellgäster i form av tekniska forskare. – Inte ett ord om att bussen stod helt stilla, orörlig till 99 procent av tiden. Allt detta avhandlades under cirka en halvtimme. – Gäsp!

Under punkten 17 antog man att ramen för koncernutlåning för 2024 höjdes med cirka 500 miljoner kronor till 5 miljarder. Av dessa avser hamnen 25 procent samtidigt som kommunen skär i kärnverksamheten. Denna utlåning kräver inlåning, kommunen tvingas till upplåning samt troligen också till höjd kommunalskatt, allt medan hamnen sprallar iväg och detta till inte fullt ut redovisade kostnader. Pågående projekt inom hamnens verksamhetsområde redovisas inte fullt ut förrän dessa är slutredovisade...

Annons

För att bidra till sin resultaträkning har hamnen under åren sålt av klenoder/landmärken som gamla posthuset, tullkammaren och stationsbyggnaden. Dessa var något av invånarnas familjesilver som gått till något som inte på något sätt gynnar varken kommun eller dess skattebetalare. Helgerån! Det händer sig samtidigt i England att sju kommuner, också efter att ha avyttrat samhällsklenoder för att dölja slarvig ekonomi, nödgat förklara sig bankrutta, på grund av hybris, man har gripits av storhetsvansinne i viljan att kopiera andra framgångsrika kommuner. Ytterligare kommuner är av allt att döma på väg i spåren.

”Dessa var något av invånarnas familjesilver som gått till något som inte på något sätt gynnar varken kommun eller dess skattebetalare. Helgerån!”
Rune Roth, Beddingestrand

Att andra kommuner i Sverige varit framgångsrika med hamnutbyggnader i form av bostäder har väl säkert varit en förebild för Trelleborgs styrande och alla önskar vi utveckling. Men till vilket pris? Andra kommuner har byggt i upptider, varit välfinansierade och förutseende. Inget av detta gäller i vår kommun; planarbeten går på grund, inflyttningsplaner av nya skattebetalare havererar, låneskulder ökar. – Men antalet förvaltningsanställda har ökat, lavinartat till motsvarande kostnad.

Trafikverket har ebb i kassan, byggstopp råder under lång tid, kommunen tvingas att dra ner på all välfärd, Fehmarn knackar på dörren men hamnen tillåts att hämningslöst spralla på!

För skattepengar...

Trelleborg har utmärkta förutsättningar för att utvecklas i helt annan riktning. Men för det krävs kompetent styrning, inte en ledning med egenbeslutade oskäliga arvoden.

Gärna hög ersättning, men efter kompetens!

Rune Roth, Beddingestrand

Fotnot: Jag beklagar bristande källforskning. Posthuset försåldes ej av hamnbolaget utan detta tillhörde bolaget Börshuset (ex Wihlborgs) som avyttrade fastigheten för cirka 20 år sedan. Att sedan omnämnda tre fastigheter hamnat i goda och välskötta händer med Viktoriasalongen i topp är berömvärt, med förtjänt företagspris.

Annons
Annons
Annons
Annons