Insändare

Trasiga lampor ger ett slarvigt intryck i stadsbilden

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten har noterat att tre lampor på Corfitz Beck-Friisgatan är trasiga.
Foto: Tomas Nyberg
Skribenten har noterat att tre lampor på Corfitz Beck-Friisgatan är trasiga.

Det är trevligt när man läser att centrum skall piggas upp med trelleborgsblå bänkar och komplettering av gatubelysningen.

Mycket bra. Men varför gör kommunen inte något i dag åt alla de trasiga lamporna i gatubelysningen? Det hade haft betydelse både för trivsel och trygghet.

Nu är det ett år sedan jag och min fru flyttade in i Stadsparkshusen. Redan då reagerade vi över att så många lampor var trasiga.

I dag är det fortfarande slarvigt med belysningen. Mellan busshållplatsen vid torget fram till Valldammsgatan är sju lampor trasiga!

Går man ner Corfitz Beck-Friisgatan till Algatan så är där ytterligare tre trasiga.

Således tio belysningsstolpar med trasiga lampor bara på en begränsad yta i centrum.

Förutom att det ger ett slarvigt intryck i stadsbilden, så bidrar det som sagt även till otrygghet.

Jag vill fråga kommunen, är det slarv, ointresse, brist på pengar eller är det inte lönt att underhålla stadsbilden eftersom vi skall kanske ändå komplettera belysningen med tiden?

Roland Larsson

Svar direkt: Välplanerad och fungerande belysning är, som även nämns i insänd synpunkt, viktigt för upplevd trygghet och invånarens känsla för en ordnad stadsmiljö.

I de flesta fallen när en eller flera ljuspunkter är släckta under en längre tid är orsaken kabelfel, så är fallet med problematiken Nygatan vid busshållplatsen, Stortorget och bort mot Valldammsgatan. Vid ett kabelfel följer en del arbetsmoment, bland annat felsökning, skrivande av trafikanordningsplaner, grävning med mera, som gör att åtgärd dröjer. Under perioder råkar vi ut för många kabelfel samtidigt, vilket såklart leder till att åtgärd tar än längre tid. Vi arbetar för att informationen ut till kommuninvånarna gällande denna typen av problematik ska bli bättre. Vi arbetar även med långsiktig planering gällande utbyte av våra äldre anläggningsdelar, inklusive belysningskabel.

Felet i C.B Friisgatan redovisas i felanmälningslistan som att det felanmälts den 13 januari, så dessa har vi inte hunnit åtgärda än. Om ett fel anmälts in till kommunen har vi med det i våra planeringsprocesser. Tyvärr är det svårt att i tidigare skede meddela tidpunkt för åtgärd, då det väldigt mycket beror på orsak till felet.

Kristoffer Tonning

gatuchef