Annons
Insändare

Trafikverket har inte tagit varningarna på allvar

Angående trafiksäkerheten på väg 9 i Trelleborgs kommun/Gislövs läge
Publicerad 4 augusti 2018
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten anser att riksväg 9 vid Gislövs läge bör konstrueras om för att bli säkrare för trafikanter.
Skribenten anser att riksväg 9 vid Gislövs läge bör konstrueras om för att bli säkrare för trafikanter.Foto: Andreas Mårtensson

Det är förvånansvärt att Trafikverket inte tagit varningarna - om dödsolyckorna - på allvar under flera år. Inte bara den höga hastigheten förbi den farliga korsningen vid infarten till Gislövs läge och att trafikmängden successivt har ökat på sträckan.

Den nuvarande korsningen på väg 9 och infarten till Gislövs läge, en fyrvägskorsning utan avkörningsfil, är utpekad som en mycket farlig korsning av bilister som bor i området där tillbud med svängande trafik och samtidiga omkörningar i höga farter om 80 kilometer i timmen eller mer ständigt inträffar, självfallet mest under högtrafiktid.

Annons

Dödsolyckor har redan inträffat – som Trafikverket känner till – i denna korsning och i dess närhet. Trafikmängden på väg 9 var cirka 4 600 fordon/årsmedelsdygn enligt kommunens mätningar från 1998/2002, men har ökat väsentligt efter den nya villabebyggelsen i områdena öster om Trelleborg.

I och med trafikökningen är det också fler tillbud med fordonsförare som svänger ut på väg 9  samtidigt som den snabba trafiken närmar sig från två håll oftast med farliga omkörningar som följd istället för att minska på farten.

Riksväg 9 är också utpekad som en sekundär led för farligt gods. Lastbilstrafiken utgör fem procent av denna siffra och vägen trafikeras av skolbussar till och från Serresjöskolan och linjebuss 190 mellan Trelleborg och Ystad. Den nya bebyggelsen med skola har därför genererat en kontinuerlig biltrafikökning och den farliga korsningen medför därför motsvarande ökade olycksrisker för biltrafikanterna.

Jag hemställer - och ansluter mig till kommunledningen i Trelleborg enligt Trelleborgs Allehanda - att vägkorsningen konstrueras om för att bättre passa den ökande biltrafikmängden och de höga hastigheterna på platsen. I dagsläget finns inget förlåtande skydd vid minsta misstag från någon bilförare på denna plats vilket vi ser dagligen.

Hans Båging, Gislövs läge

Annons
Annons
Annons
Annons