Annons
Insändare

Tillfarten till hamnen kunde man lösa senare

”Först tog beslutsfattarna på sig skorna men upptäckte snart att de glömt byxorna” - variant på citat av Nils Poppe.
Publicerad 28 januari 2020 • Uppdaterad 29 januari 2020
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Tillfarten till hamnen kunde man lösa senare”, skriver skribenterna.
”Tillfarten till hamnen kunde man lösa senare”, skriver skribenterna.Foto: Eva-Lisa Svensson

På 1960-talet kördes många trelleborgare över och det gjordes en gigantisk utfyllnad i väster framför de små pittoreska fiskarehusen. Det förstördes kallbadhus, Solfjädern och många andra uppskattade miljöer. En fin sandstrand täcktes med allehanda fyllnadsmassor och man kan i dag undra vad som göms där. Allt för tillgängligheten till hamnen.

På utfyllnaden byggdes förutom hamninfart industrier, Dux, Pergo och Polysterensfabriken nu försatta i konkurs eller nedlagda. Där, när de gamla tomma fastigheterna rivits, kan infarten till hamnen byggas delvis i tunnel/nedsänkt med statliga pengar.

Annons

Hamntrafiken växte och det beslutas trots massiva protester att flytta och bygga ut hamnen i öster.

Tillfarten till hamnen kunde man lösa senare.

Trelleborg fick för fyra år sedan en ersättning för den så kallade ”dödens väg” mellan Vellinge och Trelleborg; en motorväg. Trelleborg fick åter persontågstrafik med Pågatåg och den gamla Centralstationen upprustades och blev ett resecenter. Bra!

Tillfarten till hamnen kunde man lösa senare.

Det startas ett bygge av V Ringvägen från rondellen där motorvägen slutar till väg 108 mot Lund.

Avsikten med detta vägbygge var att avlasta väg 9 genom staden – tänkt också att fortsätta som Ö Ringvägen runt staden.

Tillfarten till hamnen kunde man lösa senare.

Snart etablerades en stor mängd företag runt denna infart och i dag har den dålig kapacitet för fler fordon. Den har blivit en lokal väg. Hamntrafiken går alltjämt in från väster via väg 9. Trafikverk och länsstyrelse motsäger sig östlig hamninfart på en ringväg och de hävdar genom ett flertal utredningar att trafiken utmed väg 9 mot hamnen kan förbättras och de och kommunen har givit förslag. Detta blir då en statlig angelägenhet som ekonomiskt ej ska belasta kommuninvånarna. Trafikverk och länsstyrelse motsäger sig intensivt alla tankar på ringväg för lastbilar mot hamnen som skulle innebära längre körsträcka och i anspråkstagande av åkermark av klass 10+.

Argumenten ignoreras av ett flertal av Trelleborgs politiker. Det planers nu en fortsättning av V Ringvägen i form av en icke lokalgata utan en 1+2 väg, motorväg för hastighet 100 km timmen för att inte rundfarten för lastbilar ska ta för lång tid. Vidare planeras ett truckcenter för lastbilar mitt i staden norr om väg 9 mot Ystad. Lastbilar ska parkeras här innan nedfart till hamnen och färjorna erbjuds. Redan nu har kommunen köpt in 19 fastigheter för detta motorvägsbyggande för en summa av 80 miljoner, inklusive det övervärde som erbjudits på 25 procent. Fem fastighetsägare nära det nybyggda Rättspsyk har avstått erbjudandet och vägrar sälja. Det talas också om ett dubbelspår till hamn som ska dras parallellt med vägen – fler fastighetsägare runt väg och järnväg kan bli drabbade. Inga av de inlösta fastigheterna är uthyrda och bildar till förslumning av miljön. Den färdiga lokalvägen Västra infarten som avsågs vara en del av infarten till hamnen är numera inte lämplig för lastbilstrafik på grund av stor företagsetablering runt densamma. Nu projekteras en ny väg i norr bland både gammal och ny villabebyggelse ävensom flerfamiljsfastigheter som mycket nära grannar.

Trelleborg behöver en ringväg/stadsgata som avlastning av city – ingen motorväg till hamnen. Staten finansierar intet – invånarna i Trelleborg ska alltså betala för Sveriges import och export genom att finansiera nämnda motorväg och truckcenter för en kostnad som i dag beräknas till 1.3 miljarder. Ett upprop i Trelleborg har samlat in cirka 4 500 namnutskrifter till en folkomröstning om hamninfarten som kommunstyrelsens ordförande inte besvärade sig att ta emot utan den inlämnades till en receptionist.

Annons

Inte säkert att folkomröstning tillåts ske på grund av de styrande politikernas uppfattning i frågan.

Vår kommuns agerande börjar likna Grönköping.

Tillfarten till hamnen kunde man lösa senare.

Pia och Hans Nyman

opolitiska, måna om sin stad och dess positiva utveckling

Annons
Annons
Annons
Annons