Insändare

Tänk i nya banor och i flera dimensioner

Insändare • Publicerad 16 januari 2007
Insändarskribenten har funderingar kring Översiktsplanen och dragningen av E6. ARKIVBILD: CLAES NYBERG
Insändarskribenten har funderingar kring Översiktsplanen och dragningen av E6. ARKIVBILD: CLAES NYBERGFoto:  

Många trelleborgare är starkt engagerade i frågan om hur E6 skall dras in till staden. Men när man läser artiklar och insändare ställer man sig osökt frågan om alla verkligen har förstått vad förslagen i ÖP 06 (översiktsplanen) verkligen går ut på. Många tycks tro att det kommer att byggas en ringväg ganska omgående och att en sådan väg löser alla problem. Båda dessa slutsatser är dock inte helt rätt och jag vill därför uppmärksamma alla på några viktiga punkter i ÖP 06.

På sidan 11 i ÖP 06 stå följande om trafik till hamnen: "I förslag till ÖP 06 kommer trafiken till hamnen under överskådlig tid att ledas in från väster."

Vad innebär detta? Jo, att all trafik till hamnen under överskådlig tid kommer att ledas via Västra ringvägen förbi Bäckaskolan, Västra korset och ner till hamnen! Överskådlig tid torde i detta sammanhang innebära minst 10– 20 år, kanske ännu mer, kanske för alltid, om man inte får erfoderliga tillstånd för ringvägen.

Enligt min mening framstår det närmast som en "intellektuell härdsmälta" att under överskådlig tid omvandla Västra ringvägen till en tung nationell trafikled. En tung trafikled, som boende och skolbarn på Väster, måste ta sig över för att komma in till staden eller till sin skola.

I ÖP 06 dras felaktigt slutsatsen att en ringväg runt Trelleborg kommer att minska trafiken genom centrum. Men Trelleborg har inte mycket genomfartstrafik, och därför kommer en ringväg i stället att öka trafiken genom centrum. Att det blir så framgår ganska tydligt av trafikutredningarna i ÖP 06, om man tar hänsyn till mängden fordon och antalet körda km inom tätorten. Med andra ord "att gå som katten runt het gröt" är ingen bra lösning.

För att kunna minimera trafikproblemen i Trelleborg gäller det därför att hitta den kortaste, säkraste och minst störande väg ner till hamnen. Framför allt för den tunga trafiken från väster. Kortaste vägen är utan tvekan längs E6:s nuvarande sträckning. Men hur löser man då övriga problem utan att skapa nya? – Ja, för att lyckas med den uppgiften måste man tänka i nya banor och i flera dimensioner.

Jag föreslår, att man omgående och mycket noga utreder möjligheten att behåller E6 i sitt nuvarande läge, men att man gräver ner vägbanan i ett öppet schakt cirka 2-3 meter under omgivande mark mellan Albäckskogen och några hundra meter öster om Västra korset. Längs med och på båda sidor om schaktet lägger man också upp en 2-3 meter hög bullervall, som då blir i nivå med nuvarande vägbanken. Belägger man sedan den nersänkta vägbanan med så kallad "tyst asfalt" så försvinner trafiken helt från blickfånget och alla ljudstörningar minimeras.

En nersänkt E6 blir ingen barriär eftersom den lätt kan överbryggas en eller flera gång- och cykelbroar och lämpligen görs också Västra korset planskilt för att minska olycksriskerna och öka tillgängligheten.

Att gräva ner E6 enligt ovan är tekniskt mycket okomplicerat och avsevärt mycket billigare än alternativet med att försöka bygga en ringväg någon gång i framtiden. Förslaget är också betydligt bättre ur miljösynpunkt, både vid genomförandet och för framtiden. Kortast möjliga körväg leder alltid till minsta möjliga miljöpåverkan. En effektiv väg mot väster och motorväg till Malmö kommer förmodligen också att locka till sig den trafik som i dag väljer väg 108, vilket ytterligare minskar den framtida tunga trafiken genom Trelleborg.

Med bibehållen sträckning erfordras förmodligen ingen ny miljöprövning, inga nya arkeologiska utredningar etc. Vägens placering är bestämd och det går att snabbt påbörja en enkel omprojektering och byggnation kan sedan påbörjas omgående.

Det framgå också av ÖP 06 att det egentliga syftet med att flytta E6-infarten är att frigöra kustzonen för bland annat boende. Av planen framgår också att nuvarande väg E6 söder om Stavstensvägen skall ligga kvar men omvandlas till en "kustvej" med en vacker och stor trädallé. Det framgår också mellan raderna att just området söder om Stavstensvägen är ett sådant kustnära område som lämpligen kan bebyggas med flerbostadshus i framtiden (jmf med Västra hamnen i Malmö). Men hur blir det då med havsutsikten? Har boende längs Stavstensvägen ändrat uppfattning eller har man inte förstått?

Det mest negativa med förslaget att gräva ner E6-infarten är förmodligen att området söder om Stavstensvägen inte kan bebyggas, om nu det är negativt. Är kustnära bostäder verkligen det viktigaste för oss trelleborgare? Är vi inte mer intresserade av att det;

Omgående byggs en säker och trygg motorväg till Malmö?

Omgående byggs en säker, trygg och miljövänlig infart till Trelleborg?

Låt oss bli eniga under appellen "Bygg ut E6 nu och gräv ner infarten".

Förhoppningsvis förstår nu våra nya politiker att ÖP 06 är ett "stolleprov" för att avslutningsvis citera Emil i Lönnebergas pappa.

ME

SAXO
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.