Annons
Insändare

Svar från Mikael Rubin ger fler frågor

Svar till Mikael Rubin (M) (den 1 augusti).
Publicerad 23 augusti 2023
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Michael Wall har nya frågor efter Mikael Rubins svar.
Michael Wall har nya frågor efter Mikael Rubins svar.Foto: Tomas Nyberg

Tack för ditt svar. Ingen i nuvarande ansvarig ledning svarar trots att de är många så de tiger och samtycker...

För att nå läsbarhet har jag valt att tolka dina svar in i nya frågor.

Annons

Jag hoppas att de idag ansvariga politikerna tar steget ut från skuggan och ger svar eller tydligt delegerar sina uppdrag till den svarande före detta kommunstyrelseordföranden.

Långsiktig strategi och ekonomi:

Varför delges inte analysen av infrastruktursatsningar som fehrmanbälttunneln gör att den kortaste/snabbaste sträckan blir över Danmark och att Trelleborg kommer vara vara opåverkad?

I samarbetet med Trafikverket är det överenskommet att lägga ”östlig hamninfart i malpåse”. Varför fortsätter arbetet trots den tilltänkta dragningen stoppats av Mark och Miljödomstolen och inköp av fastigheter fortsätter med rivning av husen?

Trelleborg ska enligt dig växa med 10 000 nya skatteintäkter. På vilket sätt ska det amortera ner hamnens skulden under ett decennium? Hur har denna kalkyl gjorts?

Har hamnens skuldsättning någonsin sjunkit?

I Hamnbolagets ekonomi så lånas beloppen upp via bolagets 100-procentiga ägare, Trelleborgs kommun, som borgar till 100 procent för lånen, på vilket sätt undgår denna risk skattekollektivet?

Att västra ringvägen inte är prioriterad från Trafikverket (staten) att anpassa tillfarten till hamnen, beror det på att det inte inte är definierat som riksintresse och/eller att Trafikverket inte ser behovet?

Hur mycket medel har Kommunen anslagit i låneram för detta?

Ska jag uppfatta att Hamnbolaget betalar för räddningsväg och östlig flytt av hamnen genom löpande överskott. Så dessa projekt har finansierats utan lån?

Annons

När ingen utdelning sker eller arrende betalas, hur mycket har då hamnbolaget amorterat ner skulden? Eller har det ökat?

Vilken risk speglar skuldsättningsgraden mot omvärldspåverkan som ändrade flöden (Fehmarn förbindelsen, den känsliga export/import verksamheten)?

Var finns uträkning på samhällskostnaderna hamnens verksamhet utanför Trelleborgs budget och vad utmynnade de i?

Miljö:

De nya lägena skulle minska föroreningarna men båtarna ligger kvar i de gamla lägena, hur kan detta ge en förbättring?

Varför sker inte luftkvalitetsmätningar där personal arbetar och varför beaktas inte de viktiga toppvärdena (genomsnittsvärden avser ju inte belastningen i arbetsmiljön)?

Detaljplanerna bör beakta trafikflödesförbättringar (rondeller 20-30 procent bättre). Finns inte miljön beaktade i kommunal planering? Frågan kan väl inte delegeras till Trafikverket?

Nuläge och Säkerhet

Angående den överfyllda parkering av 300 trailers. Det finns restriktionen på avstånd, antal fordon och lastinnehåll med mera som inte efterlevs? Har Räddningstjänsten anmärkt på detta redan? Vilka viten är pålagda och när ska problemen vara lösta (datum)?

När har Räddningstjänsten givet dispenser?

Annons

Att skapa annan parkering i framtiden ger väl ingen dispens för nuvarande situation. Att det inte finns tillräckligt med evakueringsvägar idag löses väl inte med framtida förändringar.

Efterlevnad av uppställning i princip omöjligt om det inte finns markerade uppställningsplatser och kontroll av antal fordon på plats. När kommer uppställningsplatserna att markeras? Inte ens tomgångskörningsgränsen efterlevs.

Framtid

Det framförs att för kommunen hade det varit lika bra att stänga hamnen helt och kunna börja bygga bostäder direkt men att staten utsett hamnen till ett riksintresse hindrar detta.

Det definierade ”riksintresset” hade en löptid till och med 2021. Var finns det en ny framtidsdeklaration om hur ”riksintresset” fortlöper? Och hur vill staten bidra till detta?

Absolut är det är det bra att få godstransport järnvägsburen men på vilket sätt garanteras det att Trelleborgs hamn får samma centrala roll i framtiden i konkurrens med till exempel Fehmarnförbindelsen?

Michael Wall

Annons
Annons
Annons
Annons