Annons
Insändare

Styret utför de politiskt och demokratiskt fattade beslut som är tagna i Trelleborg

Svar till Malin (digitalt den 2 januari). Tack för ditt brev. Styret vill börja med att beskriva hur vi ser på denna sak:
Publicerad 5 januari 2024
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Styret svarar på signaturen Malins frågor om varför huset i Mellanköpinge ska rivas.
Styret svarar på signaturen Malins frågor om varför huset i Mellanköpinge ska rivas.Foto: Peter Ottosson

Vi har ett kommunfullmäktige där beslut kring en ringväg fattades 2016 med siffrorna 47/4 för en ringväg samt en folkomröstning som visade på en majoritet för östlig infart till hamnen. Så styret utför de politiskt och demokratiskt fattade beslut som är tagna i Trelleborg.

Vad är anledningen till att huset ska rivas när detaljplanen är upphävd? Kommunen har köpt in ett antal bostadsfastigheter utmed den planerade östra hamninfarten och östra ringvägen. Precis som de andra fastigheterna där hamninfart och östlig ringväg skall gå fram har vi valt att riva dessa hus. Upphävningen av detaljplanen beror på otillräcklig biotoputredning och detta kompletteras nu när vi tar om planprocessen.

Annons

Varför slösas det med våra skattepengar på det sättet? Vi anser inte att detta är ett slöseri med skattemedel då den nya ringvägen kommer att ge många möjligheter att utveckla Trelleborg med bland annat ett stort antal bostäder och etableringar av nya företag och arbetsplatser.

Vem bär ansvaret för att ha beordrat rivningen och på vilka grunder ska man riva huset? Kommunfullmäktige har gett uppdraget åt tekniska servicenämnden att lämna in ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om rivningslov för inköpta bostadsfastigheter. Skälet är att de inte kan ligga kvar när vägen och hamninfarten byggs. Redan 2018 gav kommunfullmäktige ett uppdrag att köpa in fastigheter som var direkt berörda av vägdragningen.

”Redan 2018 gav kommunfullmäktige ett uppdrag att köpa in fastigheter som var direkt berörda av vägdragningen.”
Ann Kajson Carlqvist (M), Mathias Andersson (SD), Erik Lundström (KD) och Henrik Silfverstolpe (L)

Vem bär ansvaret för björkallén som är fridlyst samt för övriga djur och växt livet i Mellanköpinge? Den nya biotop- och artskyddsutredningen är klar i början av januari 2024. Den kommer att ingå i samrådsunderlaget till detaljplanen och till ansökan om miljötillstånd.

Vad är det som gör att styret i Trelleborgs kommun tar eget beslut över Mark- och miljödomstolen? Vi tar inga beslut över Mark- och miljödomstolen. Vi gör allt vad vi kan för att besvara de frågor som vi fått av Mark- och miljödomstolen. I processen med ny detaljplan tar vi fram bättre underlag utifrån de synpunkter vi fått från Mark- och miljödomstolen.

Styret i Trelleborg uttrycker att ni vill göra Trelleborg till en attraktiv stad och kommun tyvärr så har resultat blivit tvärtom folk skattat åt oss och framförallt åt styret. Alla stora förändringar medför såklart att olika synpunkter framkommer. När det gäller förverkligandet av kustprojektet finns det stark majoritet i kommunfullmäktige.

Ann Kajson Carlqvist (M)

Mathias Andersson (SD)

Erik Lundström (KD)

Henrik Silfverstolpe (L)

Annons
Annons
Annons
Annons