Insändare

Stora utmaningar för skolorna i centrum

Insändare • Publicerad 14 maj 2008

Svar till Thomas Nehlin (den 9 maj).

ººInom Ljunggrenska rektorsområdet och Liljeborgs rektorsområde finns i dag tre skolenheter. Dessa bemannas med rektorer motsvarande 2,5 tjänster som i höst ansvarar för cirka 830 barn i förskoleklass till och med årskurs 9 samt fritidshem med cirka 170 barn. Antalet barn i våra verksamheter beräknas öka framöver.

Rektorerna på de båda rektorsområdena samarbetar och har fördelat en del arbetsuppgifter mellan sig. Exempelvis har en rektor huvudansvaret för att arbeta den planerade byggnationen på våra skolor.

På Liljeborgsskolan och Ljunggrenska skolan bedrivs i dag verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Det betyder att det på varje skola vanligtvis finns en klass i varje årskurs. Sedan flera år tillbaka har det förts diskussion med personal och föräldrar om att skapa bättre pedagogiska förutsättningar genom att göra Ljunggrenska skolan till en skola för de yngre barnen (F-3) och Liljeborgsskolan (F-6) till en skola för de äldre barnen (4-6). På det viset får pedagogerna möjlighet att samarbeta kring barn i samma ålder och det samarbetet ger goda förutsättningar för en bättre verksamhet för både barn och personal. Föräldraråden på de båda skolorna inom Ljunggrenska rektorsområdet har haft en positiv inställning till denna förändring. I höst innebär det att cirka 50 elever som i dag går på Ljunggrenska skolan kommer att få Liljeborgsskolan (4-6) som sin skola och cirka 65 elever på Liljeborg får Ljunggrenska skolan som sin hemvist.

I Trelleborg har det skett stora förändringar inom skolorna de senaste åren. Köpingeskolan har stängts och eleverna som i höst skulle börja där kommer att erbjudas plats på Liljeborgsskolan (7-9). Kommunfullmäktige har beslutat om projekteringspengar för en om- och tillbyggnad på Liljeborgsskolan (7-9) bland annat för att kunna ta emot dessa elever framöver. En utbyggnad av matsal och en ny idrottshall finns också med i denna projektering. Byggnationen är tänkt att påbörjas under det kommande läsåret och stå klar höstterminen 2009.

Skolnämnden har fattat beslut om att verksamheten på Centralskolan ska avslutas hösten 2009. Den byggnation som planeras på Liljeborgsskolan innebär att skolan då är anpassad så att de elever som i dag går på Centralskolan kan erbjudas plats på Liljeborgskolan i årskurs 4-6. Enligt den skolutredning som är gjord, och som bland annat har presenterats i TA, ska även Ljunggrenska skolan få en utbyggnad för att erbjuda Centralskolans yngre barn en plats där.

Liljeborgsskolan 7-9, Liljeborgsskolan F-6 samt Ljunggrenska skolan har i dag var sin skolgård. Ljunggrenska skolans utemiljö passar de yngre barnen bäst och är i dag välfungerande. Skolgårdarna på både Liljeborgsskolan F-6 samt 7-9 behöver ses över. Det kommer att ingå i den satsning som görs i samband med byggnationen av nya lokaler. Det kommer att kopplas in arkitekt med uppgift att arbetar med dessa skolors utemiljö. Redan i dag förs en dialog med representanter i föräldrarådet på Ljunggrenska rektorsområdet och även eleverna kommer att engagera i frågan om vår utemiljö.

Magnus Wikström, Jan Jönsson och Lars Ullmar, rektorer på rektorsområdena Liljeborg och Ljunggrenska Bengt Gunnarsson ordförande i skolnämnden Roland
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.