Annons
Insändare

Stadskärnan – igen!

På ledarsidan i Trelleborgs Allehanda och i insändarspalterna har det åtskilliga gånger framförts synpunkter angående de planerade nybyggena i centrum. Gemensamt för de flesta skribenterna har varit oron över att man planerar att bygga för högt och för stort i förhållande till omgivande bebyggelse och grönområden.
Publicerad 10 maj 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det som förändras eller som byggs nytt ska ta hänsyn till platsens förutsättningar, anser skribenten.
Det som förändras eller som byggs nytt ska ta hänsyn till platsens förutsättningar, anser skribenten.Foto: Tomas Nyberg

Ledaren (den 17 april) sätter fingret på det allvarliga i att förlora en stads själ om man väljer att bortse från att bygga i samspel med omgivningarna. Undertecknad är mycket bekymrad över planerna på att bygga ett stort hus i hörnet av torget, ett tiovåningshus på Valen och ett jättehögt hus i hörnet C.B.Friisgatan- Hamngatan. Jag, och många med mig, har inget emot att det byggs nytt och modernt på dessa platser, men var finns hänsynen till de andra byggnaderna vid Stortorget och vid Hamngatan med Thelinska magasinet?

I tidningen har man kunnat läsa om Trelleborgs nya landmärke med syftning på huset vid Hamngatan, vilket på bilden ser ut att ”krossa” omgivande byggnader.

Annons

Man kan läsa i den påkostade Fördjupad Översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 på bland annat sidan 77:

* Ny bebyggelse ska ta hänsyn till befintlig stadsstruktur, skala samt bebyggelse så att kulturvärden bevaras, förstås och förstärks. Det som förändras eller som byggs nytt ska ta hänsyn till platsens förutsättningar.

* Val av fasadmaterial och färgsättning av byggnader ska ta hänsyn till och anpassas till byggnadens och platsens förutsättningar.

* Grönstrukturen är ett viktigt element i stadens kulturmiljö och ska så fortsatt vara.

Har politikerna i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden läst detta? Vem är det som söker bekräftelse i att tillåta byggandet av så stora, höga hus?

”Minska storleken på husen, ta hänsyn till omgivningen och gör allt så harmoniskt som möjligt!”
GKMF

Vore intressant att veta om det bland Trelleborgs politiker finns delade meningar?

Det är förståeligt att Trelleborgs politiker vill locka fler till att bli trelleborgare, men då krävs mer än många bostäder! Det finns ingen anledning att ta efter Västra hamnen i Malmö eller hamnområdet i Helsingborg. Trelleborg är en stad i egen rätt. Minska storleken på husen, ta hänsyn till omgivningen och gör allt så harmoniskt som möjligt! Vi som bryr oss skulle bli väldigt glada, för vår egen skull, men även för kommande generationer av trelleborgare!

Var finns alla trelleborgare som har liknande tankar?

GKMF

Annons
Annons
Annons
Annons