Annons
Insändare

Skötseln av grönytor kommer att utvärderas

Insändare • Publicerad 15 augusti 2013
"Historiskt, åtminstone under 2000-talet, har parkverksamheten alltid drivits med ett par miljoner i underskott varje år", skriver Eric Samuelson (M), ordförande i tekniska nämnden.
"Historiskt, åtminstone under 2000-talet, har parkverksamheten alltid drivits med ett par miljoner i underskott varje år", skriver Eric Samuelson (M), ordförande i tekniska nämnden.Foto: Claes Nyberg

När man läst olika insändare och hör synpunkter på skötsel av Trelleborgs kommuns parker, planteringar och grönområden, kan det vara bra att även ha med en bild av parkavdelningens verksamhet i ett större perspektiv.

Historiskt, åtminstone under 2000-talet, har parkverksamheten alltid drivits med ett par miljoner i underskott varje år. När Alliansen tillträdde för några år sedan, var parkens driftsbudget cirka 18 miljoner kronor per år. Tekniska nämnden har sett (och ser fortfarande) att det är av ett utomordentligt stort värde för Trelleborgs kommun att ha en tilltalande och attraktiv "grön miljö". Med anledning härav har driftbudgeten ökats efterhand upp till cirka 28 miljoner kronor per år.

Annons

Trots det, så inträffade det att i takt med att budgeten ökades, så ökade även underskotten, och var år 2011 mer än sex miljoner kronor utöver budget. Resultatavvikelserna har naturligtvis analyserats, men får betraktas som historia i dag. Det visade sig till exempel att parkverksamhetens kostnad i kronor per innevånare, var ungefär dubbelt så mycket som i andra jämförbara kommuner, samtidigt som medborgarundersökningar visade att "nöjdhetsrankingen" låg dock på ungefär samma nivå. 


Man kan tolka att parkverksamhetens dåvarande inriktning var mycket orienterad mot nyanläggning av grönytor och planteringar, samt odling av blomplantor i växthus, som sedan skulle planteras ut, samt även externa uppdrag. Det är numera vanligt att kommuner istället för att odla fram egna blommor, med fördel köper in dessa utifrån, från specialiserade handelsträdgårdar.

Nyanläggningsverksamheten, som bedrevs i egen regi, var delvis betingad av att planarkitekter, över tiden, har tyckt om att rita in mycket grönytor med stort skötselbehov i villaområden och på allmänna platser. Tekniska nämnden har under lång tid tillbaka påtalat kritiska synpunkter på detta, eftersom det har blivit mycket resurskrävande. Man hade kanske istället kunnat göra större tomter, eller planerat in fler fastigheter, eller andra lösningar.


Som en följd av finanskriserna för några år sedan, minskade efter hand bygg- och exploateringsverksamheten i kommunen. Detta innebar då också att parkavdelningen inte längre hade några nya uppdrag till anläggningsverksamheten, som finansierats med investeringsmedel, samt externt. En anpassning till dessa förhållanden blev då nödvändig att genomföra för den nya parkchefen som tillträdde under år 2012. Det är dock viktigt att framhålla att det finns ungefär lika många ordinarie anställda inom parkavdelningen idag som tidigare. Därutöver tillkommer ett visst antal personer med tillfälliga anställningsformer. 


Målet är att få parkverksamheten att vara i balans med budgeten förhoppningsvis senast under nästa år. När vi kommit dit, så är det ett läge för tekniska nämnden att göra en utvärdering och ta ställning till "vad vi får för pengarna" och eventuellt ta ett formulerat inriktningsbeslut. Parken har trots allt mera pengar nu än tidigare. Det är ett uttalat uppdrag att omstrukturera verksamheten så att vi får en förbättrad skötsel av de grönytor och planteringar som finns, och mindre med ogräs och bättre skötta träd och buskage.

Nu hör det också till saken att mycket av de synpunkter som framförts, inte hör till parkens ansvar, utan snarare till gatuavdelningen ansvar, beroende på att det handlar om ytor för gator och gång- och cykelvägar. Tekniska nämnden har också startat ett uppdrag att se över gatuavdelningens verksamhet och inriktning. En försvårande faktor i sammanhanget är att kommunen har måst upphöra med kemisk ogräsbekämpning. Detta innebär en övergångsperiod till andra metoder, som kan ta lite tid. 
Tekniska nämnden och dess arbetsutskott har varit samstämmig, och mycket tydlig med att uttala ett starkt stöd för den nye parkchefen, som besitter mycket stor erfarenhet och kompetens i sitt yrke.INTERNAL INTERNAL
Eric Samuelson (M)
Ordförande i tekniska nämnden
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons