Annons
Insändare

Skolan skall ge framtidstro till alla barn

Lomma kommuns moderata kommunalråd ser stora problem med dagens skolpeng i och med att populära skolor kan locka till sig elever som förväntas presentera bättre, och därmed är billigare att undervisa.
Publicerad 3 november 2021
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vår skola i framtiden får inte bara handla om att ett vinstförbud är en vänster- eller högerfråga utan alla barn skall erbjudas en bra och likvärdig skolgång och det måste väl vara målsättningen oavsett partifärg, menar Karin Bengtsson.
Vår skola i framtiden får inte bara handla om att ett vinstförbud är en vänster- eller högerfråga utan alla barn skall erbjudas en bra och likvärdig skolgång och det måste väl vara målsättningen oavsett partifärg, menar Karin Bengtsson.Foto: Alexander Olivera/TT

Då får andra skolor mer kostnadskrävande elever och det uppstår kvalitetsskillnader i skolan. Konsekvenserna blir att den enes möjligheter går ut över den andres. Valfrihetens värde kan diskuteras om vi får en bra skolan och fyra dåliga.

Ett av de olika kraven är en bättre och mer likvärdig information om olika skolor. Framför allt måste alla friskolor offentliggöra alla uppgifter. Sådan information ska göras tillgänglig som förutsättning för godkännande av friskolorna.

Annons

Vår skola i framtiden får inte bara handla om att ett vinstförbud är en vänster- eller högerfråga utan alla barn skall erbjudas en bra och likvärdig skolgång och det måste väl vara målsättningen oavsett partifärg.

De ideologiska värderingarna måste begränsas eller tas bort så att man har en klarsynthet i skolan. I en intervju i tidningen Dagens samhälle så säger nationalekonomen och förre moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson att det finns en konflikt mellan aktiebolagets syfte att generera vinst till sina ägare och de mål som finns för skolan att förse eleven med kunskap.

Det finns en paragraf i skollagen som säger att resurser skall medverka till att eleverna så långt som möjligt kan utveckla sin förmåga. Enligt Anne-Marie Pålsson så kan man inte ta ut vinst för då har man inte utvecklat barnens förmåga så långt som man skulle och det är svårt att förstå att vinst är förenligt med den aktuella skolparagrafen. Skollagen är tydlig och helt oförenlig med att friskoleföretag kan ta ut vinst.

Anna-Maria Pålsson fick detta uppdrag för ett halvt år sedan av Lärarnas Riksförbund som tillsatt en utredning som svar på ett kongressbeslut om vinstsyftande bolag som finns på skolmarknaden. Inom ramen för sitt uppdrag kommer Anne-Marie Pålsson också att lämna förslag om lämpliga associationsformer i skolan med fokus på dem som bäst säkerställer att lagstiftarnas intentioner uppfylls och de resurser som tillförs skolan användes på ett sätt som är godtagbar från allmän synpunkt.

Konsekvensen är att svenska skolor är svårstyrda och offentlighetsprincipen gäller inte fristående skolor och drivs de i aktiebolagsform har de anställda och ledningen att förhålla sig till en lojalitetsplikt mot denna bolagsform. Trots att skollagens bestämmelser ska gälla lika för alla skolor befrias de från kravet att lämna sådan information. Trots detta fortsätter kommuner och Skolinspektionen att dela ut tillstånd till skolaktiebolag. Det känns märkligt att man fortsätter att lämna ut tillstånd utan att man uppfyller kraven på insyn.

”De ideologiska värderingarna måste begränsas eller tas bort så att man har en klarsynthet i skolan.”
Karin Bengtsson

Skolan är av ett nationellt intresse och alla resurser som tillfaller skolan ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt och då främst till undervisning. Det är säkert tid att komma till den verklighet som råder där det svenska skolsystemet går mot allt större skillnader mellan skolor och mellan elever. Utvecklingen med det fria skolvalet och en rörlig skolpeng har friskoleföretagen möjligheter till att locka till sig mer lättundervisade elever och hålla nere sina kostnader för att på så sätt skapa en vinst. Det borde också vara intressant att diskutera begränsningar i möjligheterna att dela ut vinst till delägarna. Det finns exempel där ägarnas vinstintresse har fått förtur framför elevernas möjligheter till ökad kunskap.

När skolor plötsligt läggs ner efter till exempel konkurs måste kommunen ställa upp snabbt och det måste också avspegla sig i skolpengen.

Genom en genomgripande skolreform kan friskolornas fördelar behållas samtidigt som nackdelarna kan begränsas.

Målsättningen är en likvärdig skola för alla.

Karin Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons