Annons
Insändare

Skegrie är prioriterat

Svar till C. Jönsson (den 15 november).
Insändare • Publicerad 22 november 2013

Trafikverket är väghållare för väg 628 som passerar väster om Slättens förskola i Skegrie och trafikverket är därmed ansvarig för trafiksäkerheten längs vägen. I sin myndighetsutövning är Trafikverket underställd väglagen och trafikförordningen och detta innebär att beslut om en sänkning till 30 km/h måste tas av länsstyrelsen. För att Trelleborgs kommun, i enlighet med trafikförordningen 3 kap 17§, skall kunna fatta beslut om en sänkning till 30 km/h, om det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, krävs att vägen ligger inom så kallat ”tättbebyggt område”. Väg 628 omfattas inte av tättbebyggt område och det är således inte möjligt för kommunens trafiknämnd att fatta ett sådant beslut.

Tekniska nämnden har dock som ett av sina viktigaste mål att värna om en god trafiksäkerhet i hela kommunen. Eftersom Skegrie är en av Trelleborgs kommuns viktigaste utvecklingsorter har tekniska nämnden under de senaste åren prioriterat åtgärder i samhället. Nämnden har bland annat byggt en gång- och cykelväg mellan centralorten, Västra Tommarp och Skegrie samt genomfört ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Skegrie samhälle. En av dessa åtgärder har varit att anlägga en bred mittrefug på väg 628 i anslutning till korsningen med Skegrie stationsväg, vilket har inneburit en kraftigt förhöjd trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som skall korsa vägen.

Under 2014 avser tekniska nämnden att fullfölja den beslutade hastighetsplanen i Skegrie. Hastighetsplanen omfattar det vägnät som ligger inom tättbebyggt område i Skegrie. Eftersom nämnden anser att väg 628 borde omfattas av hastighetsåtgärder har nämnden tillskrivit länsstyrelsen med en begäran om nedsatt hastighet på väg 628 mellan väg 627 till Skegrie byaväg. Något beslut har dock ännu inte fattats av länsstyrelsen i detta ärende.

Nilla Olsson
Martin Nilsson, teknisk chef
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons