Annons
Insändare

Ska vi nå klimatmålen måste lastbilstrafiken minska

I en artikel i TA (den 22 augusti) är kommunalrådet Kajson Carlqvist (M) nöjd med att Trafikverket verkar ha bytt fot i ärendet om en östlig eller västlig infart till Trelleborgs hamn.
Publicerad 1 september 2022
Detta är en insändare i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ska vi nå klimatmålen måste lastbilstrafiken på våra vägar minska och godstrafiken öka, skriver Piraten.
Ska vi nå klimatmålen måste lastbilstrafiken på våra vägar minska och godstrafiken öka, skriver Piraten.

Anledningen sägs vara en prognos som säger att hamnen 2030 kommer att hantera över en miljon lastbilar och 400 000 personbilar. Trafikverket menar då att en västlig infart inte kommer att ha kapacitet att klara den trafikmängden. Även om Trafikverket fortfarande ger kalla handen för medfinansiering av infarten, hoppas Kajson Carlqvist på att Trafikverket kommer att stödja en ansökan om EU bidrag som delfinansierar bygget av infarten.

Det Kajson Carlqvist borde önska från Trafikverket är att man snarast utreder möjligheten till dubbelspår som gör verklighet av den fina strävan Trelleborgs hamn sägs ha, enligt hennes partikollega Jan Isaksson i ett debattinlägg i samma tidning, där man vill se mer gods på järnväg.

Annons

Jag vill här hänvisa till Sveriges klimatpolitiska mål.

I underlag till Regeringens klimatpolitiska handlingsprogram (framtaget av Naturvårdsverket) säger man att, om lite drygt tio år ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med värde från 2010.

”Jag vill här hänvisa till Sveriges klimatpolitiska mål.”
Piraten

Detta tänker man ska uppnås bland annat genom en ökad transport av gods via järnväg och sjöfart. Trafikverket har i en rapport kommit fram till samma sak. Ska vi nå klimatmålen måste lastbilstrafiken på våra vägar minska.

Man säger vidare att framtida infrastruktursatsningar inte ska göras utifrån prognos om ökad vägtrafik, utan utifrån klimatpolitiska mål. De klimatpolitiska målen bygger på internationella överenskommelser samt den klimatlag som antogs i Sveriges riksdag 2017.

Oavsett om vi bygger en östlig eller västlig infart till hamnen, är det samma mängd lastbilar och personbilar som ska förflytta sig från vår i centrum placerade hamn. De utsläpp som genereras från den trafikmängden drabbar inte bara hela Trelleborg, utan kommer att fortsätta sin negativa påverkan upp över hela landet.

Piraten

Annons
Annons
Annons
Annons