Insändare

Ska ni leka med kommuninnevånarnas pengar – köp ett monopolspel

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten uppmanar kommunledningen att köpa ett monopolspel i stället för att leka med invånarnas pengar.
Foto: Bass Nilsson
Skribenten uppmanar kommunledningen att köpa ett monopolspel i stället för att leka med invånarnas pengar.

Det finns tre parametrar som oftast används vid olika beslut inom arbetslivet till exempel vid ett rekryteringsärende. Aktuella lagar/förordningar/föreskrifter, moral och verklighet, inga av dessa parametrar har berörda tjänstemän eller politiker vägt in i sitt beslut när man anställde och senare även köpte ut redan anställd kommunikationschef innan anställningen påbörjades.

Kommunens anställda och folkvalda politikers uppgift är att själva ha kunskap (kompetens) eller inhämta kunskaper i form av till exempel intern eller extern tjänst för aktuellt ärende.

Det finns en historik i kommunen över anställning av högt betalda tjänstemän som har slutat med utköp av personerna, till exempel två kommundirektörer. Utifrån dessa rekryteringar borde man kunna inhämta erfarenhet och konsekvenser hur man undviker ytterligare misstag vid nyanställning av högt betalda tjänstemän. I artikeln om ersättning för inköpt hus i Trelleborg framgick det inte om det i amorteringen ingick både avbetalning på lån samt ränta. Vem tillfaller eventuell vinst vid försäljningen, ska det återbetalas utlägg som kommunen gjort, finns det en deadline för när huset ska vara sålt? Hur redogör man för denna kostnad? Kommundirektörens svar är att det finns alltid utrymme i personalbudgeten för olika händelser. En budgetreserv ska vara till oförutsedda utgifter, inte misstag.

Det är respektlöst att hantera kommuninnevånarnas pengar vårdslöst och tro att vi inte ska reagera på era beslut och pajkastningarna mellan er, hur högt trovärde tror ni det skapar fram till nästa beslut och val?

Johan Adolfsson har ett eget ansvar i anställningsprocessen. Han borde vara medveten om att ett så kontroversiellt uttalande på Facebook sprider sig och informerat om uttalandet på anställningsintervjun. Det hade visat hans respekt inför en ny arbetsgivare.

Vid val av bostad vid till exempel köp av en fastighet kan man förhandla in klausuler i köpebrev och det finns andra tillfälliga lösningar för bostad på ny ort.

Sammanfattningsvis:

Det finns ett talesätt som lyder ”använd sunt förnuft” men då gäller det att det sitter på rätt personer, vilket man kan ifrågasätta i detta ärende.

Jordnära oxe